ΕΟΦ: Η λίστα με τα 58 βρεφικά γάλατα που ανακαλούνται στην Ελλάδα

ΕΟΦ: Η λίστα με τα 58 βρεφικά γάλατα που ανακαλούνται στην Ελλάδα

Ο ΕΟΦ ανακαλεί προσωρινά παρτίδες βρεφικών γαλάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση των Γαλλικών Αρχών για περιστατικά σαλμονέλλωσης από το στέλεχος Salmonella agona που συνδέονται με τα αντίστοιχα προϊόντα που είχαν παραχθεί στο εργοστάσιο της εταιρείας LACTALIS  στη Γαλλία.

Το μέτρο αυτό είναι προσωρινό, για προληπτικούς λόγους, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση.

Αφορά σε παρτίδες βρεφικών γαλάτων που παρήχθησαν μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2017 στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και επισυνάπτεται σχετικός Πίνακας (για τον Πίνακα πατήστε εδώ).

Η λίστα με τα γάλατα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο ΕΟΦ,  από τα βρεφικά γάλατα που περιλαμβάνονται στον Πίνακα, έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά όσα φέρουν την κίτρινη επισήμανση και είναι:

 1. FREZYLAC AR 400G X12 GRECE- 17C0012772 08/05/2019
 2. FREZYLAC AR 400G X12 GRECE 17C0013639 16/10/2019
 3. FREZYLAC AR STICK 18Gx100 17C0013363 05/09/2019
 4. FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE 17C0012636 11/04/2019
 5. FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE 17C0012817 22/05/2019
 6. FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE 17C0013261 16/08/2019
 7. FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE 17C0013673 23/10/2019
 8. FREZYLAC HA STICK 18GX100 17C0012634 11/04/2019
 9. FREZYLAC HA STICK 18GX100 17C0013665 18/10/2019
 10. FREZYLAC OK DIGEST 400G X12 GRECE 17C0012824 24/05/2019
 11. FREZYLAC OK DIGEST 400G X12 GRECE 17C0013636 16/10/2019
 12. FREZYLAC OK STICK 18Gx100 17C0013385 06/09/2019
 13. FREZYLAC PURE BIO 1 27G X100 17C0012584 04/04/2018
 14. FREZYLAC PURE BIO 1 27G X100 17C0013707 03/11/2018
 15. FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 17C0012448 07/03/2018
 16. FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 17C0012586 05/04/2018
 17. FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 17C0012781 10/05/2018
 18. FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 17C0012921 07/06/2018
 19. FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 17C0012971 19/06/2018
 20. FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 17C0013509 26/09/2018
 21. FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 17C0013752 08/11/2018
 22. FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 17C0012486 13/03/2018
 23. FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 17C0012591 03/04/2018
 24. FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 17C0012783 12/05/2018
 25. FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 17C0012841 22/05/2018
 26. FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 17C0013063 03/07/2018
 27. FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 17C0013512 28/09/2018
 28. FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 17C0013512 03/10/2018
 29. FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 17C0013704 30/10/2018
 30. FREZYLAC PURE BIO 2 27G X100 17C0012478 16/03/2018
 31. FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 17C0012476 09/03/2018
 32. FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 17C0012588 06/04/2018
 33. FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 17C0012722 05/05/2018
 34. FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 17C0012795 19/05/2018
 35. FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 17C0012943 14/06/2018
 36. FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 17C0013045 04/07/2018
 37. FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 17C0013741 03/11/2018
 38. FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 17C0012511 17/03/2018
 39. FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 17C0012608 05/04/2018
 40. FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 17C0012684 05/05/2018
 41. FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 17C0012786 12/05/2018
 42. FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 17C0012955 15/06/2018
 43. FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 17C0013085 12/07/2018
 44. FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 17C0013513 05/10/2018
 45. FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 17C0013693 26/10/2018
 46. FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12 17C0012589 06/04/2018
 47. FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12 17C0012710 05/05/2018
 48. FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12 17C0012825 25/05/2018
 49. FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12 17C0012973 21/06/2018
 50. FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12 17C0013642 17/10/2018
 51. FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 17C0012609 05/04/2018
 52. FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 17C0012843 24/05/2018
 53. FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 17C0013012 26/06/2018
 54. FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 17C0013108 13/07/2018
 55. FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 17C0013263 16/08/2018
 56. FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 17C0013430 14/09/2018
 57. FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 17C0013662 16/10/2018
 58. FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 17C0013872 29/11/2018

Οι καταναλωτές-γονείς καλούνται, εφόσον έχουν προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν προληπτικά και να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρό τους για εναλλακτικό σκεύασμα.