Επαγγελματίας αγρότης είσαι ή… νομίζεις οτι είσαι;

Επαγγελματίας αγρότης είσαι ή… νομίζεις οτι είσαι;

Γραφει ο Κώστας Στέφος [Πρόεδρος του Γ.Ο.Ε.Β της πεδιάδας των Σερρών].

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ

Άρθρο 65 του ν.4389/2016

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α) Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

“Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

β) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

γ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και

δ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.”

Αναλυτικά:

α) Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο που είναι:

  • 1) Κύριος, συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλλευσης.
  • 2) Μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η επίμορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
  •  3) Μισθωτής υδάτινης έκτασης προκειμένου για υδατοκαλλιέργεια

Υποβάλει ετήσια δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε. Παράληψη υποβολής σημαίνει μη αναγνωρίσιμος αγρότης στο Αρχείο του Μητρώου. Η αμέλεια ή σκοπιμότητα αυτή δεν επιδέχεται θεραπεία. (Πρώτη υποχρέωση του αγρότη).

β) Η απασχόληση στην εκμετάλλευση υπολογίζεται από τη δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε αυτόματα και εξαρτάται από το είδος, το σύνολο και την έκταση – μέγεθος της δηλωθείσας δραστηριότητας – εκμετάλλευσης. Ακριβή υπολογισμό των εργατοωρών μπορεί να σας κάνει ο Γεωτεχνικός μελετητής ή το Γραφείο Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ).

Μπορείτε όμως και μόνος σας εφαρμόζοντας την 1415/80082 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο 2386/2016 τεύχος Β΄ ΦΕΚ στις 03/08/2016. Γνώση άκρως απαραίτητη για όποιον συγχρόνως δραστηριοποιείται και σε άλλον επαγγελματικό  τομέα. Ρισκάρει να πληρώσει αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές και  πρόσθετα να χάσει και το αφορολόγητο.

γ) Πάλι ο ίδιος (και όχι ο λογιστής – μόνιμη δικαιολογία) δηλώνει στη φορολογική δήλωση τα εισοδήματά του (Δεύτερη υποχρέωση του αγρότη) και αυτομαστιγώνεται στην προσπάθεια του να αποκρύψει φορολογητέα ύλη, πολλές φορές χωρίς λόγο.

Διακινδυνεύει λόγου χάρη την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών που κατέχει ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, αναγκάζεται σε υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, πληρώνει πρόστιμα.

Εννοείται ότι πρώτα κάνει έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ , δηλώνει το καθεστώς ( ειδικό – κανονικό ) και τους κύριο και δευτερεύοντες  Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που θα δραστηριοποιηθεί ΝΟΜΙΜΩΣ.

Σημειώνω την σπουδαιότητα της ενημέρωσης αυτής διότι υπάρχουν περιπτώσεις που νομίζουν ότι είναι αγρότες, χωρίς να είναι.

 Εφέτος το φορολογικό λόγω αφορολογήτου είναι ευνοϊκότερο για την πλειοψηφία των αγροτών. Τροποποιητική όμως σημαίνει πλέον συνήθως και επιπλέον ασφαλιστικές  εισφορές.

δ) Ασφαλισμένος ο ίδιος στον ΕΦΚΑ ως αγρότης κύριος – συγκύριος κλπ φυσικά με πληρωμένες ( το γράφει ο νόμος ) τις ασφαλιστές εισφορές ή ρυθμισμένες άρα ασφαλιστικά ενήμερος και στον ΕΛΓΑ για την εκμετάλλευση. (Τρίτη υποχρέωση του αγρότη).

Εδώ εφιστώ την προσοχή σας στο εξής σημείο:

Το αρχείο του ΕΦΚΑ προέρχεται από του πρώην Ο.Γ.Α., όπου οι ασφαλισμένοι του, είχαν κατηγοριοποιηθεί κατά την επαγγελματική ιδιότητα, που δήλωναν οι ίδιοι  ότι ασκούσαν.

Στο πρώην Ο.Γ.Α. υπήρχαν ασφαλισμένοι και αγρότες και εργάτες γης και οι επαγγελματίες του χωριού και άλλοι. Μάλιστα αρκετοί είχαν συγχρόνως αγροτική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το ερώτημα που αβίαστα μπαίνει όμως είναι με ποια ιδιότητα είναι κάποιος δηλωμένος στον πρώην Ο.Γ.Α.;

Μόνο οι καταγεγραμμένοι με την ιδιότητα του αγρότη και όχι οι ετεροεπαγγελματίες έχουν τσεκαρισμένο το 037-038 της Ε1, είναι δηλαδή υπό προϋποθέσεις κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Απαιτείται επομένως αλλαγή ιδιότητας του ασφαλισμένου, εφόσον ισχύει και είναι αυταπόδεικτα ισχυρή.

ε) Το γεγονός ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν τηρούν λογιστικά βιβλία δεν αποτελεί λόγο για το μη χαρακτηρισμό τους (εφόσον φυσικά πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις) ως κατ΄ κύριο επάγγελμα αγρότες ως περίπτωση των νομίμως απαλλασσόμενων από την τήρηση βιβλίων.

Σημειώσεις – Σχόλια:

Το Μητρώο κάθε έτος επικαιροποιείται και επιβεβαιώνεται. Εάν είσαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης εφέτος, δεν σημαίνει ότι θα είσαι και του χρόνου. Έχει ετήσια περιοδικότητα.

Πρέπει κάθε χρόνο να πληροίς τα παραπάνω άλλως έχεις και φορολογικό και ασφαλιστικό πρόσθετο κόστος.

Επισημαίνω τέλος ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία τα έχει η ΑΑΔΕ και τις λείπουν μόνο οι εργατοώρες. Ίσως στο μέλλον ενημερώνεται το σύστημα ηλεκτρονικά και έτσι θα υπολογίζεται σύγχρονα και αυτόματα ο χαρακτηρισμός του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.

Τότε όμως μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου ουδέν λάθος θα αναγνωρίζεται.

Πάντως προς το παρόν αρκεστείτε να ενημερωθείτε από τους λογιστές σας για τον νέο προσυμπληρωμένο κωδικό 037 – 038.

Είναι τσεκαρισμένος με την ένδειξη ΝΑΙ για τους κατ΄ επάγγελμα αγρότες.

Επίσης τσεκαρισμένος εμφανίζεται, ο νέος κωδικός 021 – 022 που αφορά όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

Σκοπεί στον ισότιμο χειρισμό των αγροτικών εισοδημάτων (έκπτωση φόρου). Και εδώ σημαίνοντα ρόλο έχει η ιδιότητα καταγραφής στον πρώην Ο.Γ.Α., όπως προαναφέραμε, αλλά αντίστροφα.

 Εννοείται ότι αυτοδίκαια, οι έχοντες αναπηρική σύνταξη, δεν χαρακτηρίζονται ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (δεν μπορούν να εργαστούν, για αυτό άλλωστε τους χορηγείται η σύνταξη)

Υπάρχει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία αναφέρει, ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαγγελματίας αγρότης ο συνταξιούχος του ΟΓΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67%, σε αντίθεση με τον φοιτητή και τον στρατιώτη, εφόσον αυτονόητα πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις.

Οι δε δηλούντες μηδενικό εισόδημα, ως μη έχοντες αγροτική δραστηριότητα (παρά το γεγονός ότι λαμβάνουν επιδοτήσεις και κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ), επίσης δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες αγρότες. Μάλιστα ούτε καν κάτοχοι. Η εκμετάλλευσή των δεν δαπανά, δεν παράγει.

Από τη δήλωση ΟΣΔΕ, όπως προανέφερα. προκύπτουν πρόσθετα και οι εργατοωρες,  2η προϋπόθεση για το κατά κύριο επάγγελμα του αγρότη.

Το θέμα αφορά πρωτίστως τους έχοντες τουλάχιστον δυο δραστηριότητες.

Είναι η πιο “ύπουλη” προϋπόθεση.

Διασφαλίζουμε το αφορολόγητο και την μείωση των εισφορών. Δεν ξεχνάμε τα μέχρι 150 ημερομίσθια σε συνεταιριστικές οργανώσεις που λογίζονται ως αγροτικό εισόδημα όσον αφορά τις εισφορές.

Πρόσθετα σημειώνω ότι δικαίωμα καταβολής μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών προβλέπεται  για τις γυναίκες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 141 παρ. 2 του ν.3655/2008 κατά το πρώτο δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί τον μήνα του τοκετού.

Ακολουθούν δυο ακραία χαρακτηριστικά πραγματικά παραδείγματα:

1) Αγρότης υπέδειξε σε γεωπόνο του ΕΛΓΑ τους αγρούς των συγχωριανών του και για τον κόπο του αποζημιώθηκε με 50 €. Από την αγροτική του δραστηριότητα εμφάνισε ζημίες. Ξέχασε ότι υπήρχε “μισθωτή εργασία” καθότι το ποσό ήταν ασήμαντο και κατατέθηκε απευθείας στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Το σύστημα όμως δεν ξεχνάει και μηδενίζοντας τις ζημίες, τον χαρακτήρισε απλά κάτοχο αγροτικής εκμετάλλευσης λόγω εσόδων από μισθωτή εργασία. Φυσικά έφταιγαν όλοι οι άλλοι εκτός από τον ίδιο και είχε ακαθάριστα σχεδόν 100.000 €.

Φέτος δεν δικαιολογούνται οι ζημίες καθότι για τους κατ επάγγελμα αγρότες ισχύει το αφορολόγητο των 8636 € κατ ελάχιστο.

2) Αγρότης καλλιεργεί 100 στρέμματα σιτηρά 100*2=200 εργατοώρες. Εργάστηκε το καλοκαίρι σε τουριστική επιχείρηση. Έκανε 60 μεροκάματα, δηλαδή 60*8=480 ώρες.

Η αγροτική δραστηριότητα συμμετέχει ως ποσοστό 200/(480+200=680) =29,41%< 30%. Άρα κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

 Εάν έχετε πάνω από 1225 ώρες εξωαγροτικής απασχόλησης πιάσατε οροφή και χάνετε τον χαρακτηρισμό του επαγγελματία αγρότη, ανεξάρτητα τις ώρες που προκύπτουν από τη δήλωση ΟΣΔΕ. Κανείς δεν σας απαγορεύει την πρόσθετη απασχόληση σε άλλη δραστηριότητα.

Προσοχή λοιπόν οι προϋποθέσεις ισχύουν σωρευτικά..

Οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ ακολουθούν κατά γράμμα τη σχετική νομοθεσία. Το σύστημα είναι πλήρως μηχανογραφημένο σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι στο χέρι των υπαλλήλων να ενεργούν κατά βούληση. Εάν είσαι βγαίνεις, άλλως ζητήστε πληροφορίες. Δεν υπάρχει λάθος.

Ο υπολογιστής δεν κάνει λάθος. Υπάρχει αιτία.