«Επαγγελματικές Προοπτικές Εναλλακτικού Τύπου»

«Επαγγελματικές Προοπτικές Εναλλακτικού Τύπου»

σερραϊκη γη2014-07-01_133014Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη ημερίδα με θέμα «Επαγγελματικές Προοπτικές Εναλλακτικού Τύπου» την Πέμπτη,  26 Ιουνίου 2014 και ώρα 19:00 στο ξενοδοχείο «Elpida resort & spa.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών ως συντονιστή εταίρο και από τον Δήμο Ηράκλειας, ως φορέα δημοσιότητας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Σερραϊκή Γη»  στα πλαίσια της Πράξης «Παρέμβαση για την Απασχόληση στο Νομό Σερρών».

Την ημερίδα χαιρέτισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Μασλαρινός, ο οποίος, αφού πρώτα ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση, τόνισε την ανάγκη να υλοποιούνται τέτοιες δράσεις ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους ωφελούμενους να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στην επαγγελματική τους ζωή.

Κεντρικός ομιλητής της ημερίδας ήταν ο κ. Γιώργος Αραπάκης, Διευθυντής του ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών και Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης  “Σερραϊκή Γη”, ο οποίος ύστερα από μία σύντομη εισαγωγή στο θέμα ανέλυσε τις δράσεις του σχεδίου και τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής των Σερρών.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Υψηλάντης Κώστας, Γεωπόνος Α.Π.Θ. – Διεύθυνση Διοίκησης Π.Κ.Μ., ο οποίος αναφέρθηκε στις προοπτικές καλλιέργειας αρωματικών φυτών ως μία μορφή καλλιέργειας εναλλακτικού τύπου.

Ακολούθησε ο κ. Κίρπιτσας Ιωάννης, Γεωπόνος Α.Π.Θ, Ιδιοκτήτης της εταιρίας Lavera Hellas και Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Σερρών, ο οποίος στην εισήγησή του ανέπτυξε την υφιστάμενη κατάσταση για την καλλιέργεια αρωματικών φυτών στην περιοχή των Σερρών και έδωσε το κίνητρο για δυνατότητες συνεργασίας στο μέλλον.

Τέλος, ο κ. Απόστολος Δασύλας, αφού μίλησε για την έννοια της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, το καθεστώς λειτουργίας της στην Ελλάδα και τις προοπτικές εξέλιξής της, τόνισε τον τρόπο με τον οποίο μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση μπορεί να αποτελέσει διέξοδο από την οικονομική κρίση.

Μέσα από την ενέργεια αυτή βασικός στόχος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Σερραϊκή Γη» ήταν η ενημέρωση των δικαιούχων/ωφελούμενων για την πορεία των δράσεων και για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της Πράξης.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).