Επαναφορά των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο των Σερρών

Δημαρχείο Σερρών-Καραμανλή-2013-04-13 13.41.36Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Σερρών  ενημερώνει ότι από τις 3 Σεπτεμβρίου 2013, η κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Λ. Παπαπαύλου, Δ. Σολωμού και Ερμού θα επανέλθουν στην πρότερη κατάσταση τους. Δηλαδή:
Οδός Λ. Παπαπαύλου
Μονής κυκλοφορίας με φορά προς τα βόρεια.

Οδός Δ. Σολωμού       
Προς τα ανατολικά κυκλοφορία όλων των οχημάτων ενώ προς τα δυτικά λεωφορειόδρομος.

Οδός Ερμού
Το τμήμα μεταξύ των οδών Εμμ. Ανδρόνικου και Β. Βασιλείου μονής κατεύθυνσης με φορά κίνησης προς τα ανατολικά, ενώ το τμήμα μεταξύ των οδών Κ. Καραμανλή και Εμμ. Ανδρόνικου προς τα ανατολικά κυκλοφορία όλων των οχημάτων ενώ προς τα δυτικά λεωφορειόδρομος.