Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών

Επανεκλογή Σωτήρη Κοτσαμπά στο «τιμόνι» της ΟΕΒΕΣ Σερρών

Την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016 στις 21:30 μμ στο γραφείο της Ομοσπονδίας συνήλθαν τα νεοεκλεγέντα μέλη για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒΕΣΣ, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, μετά τις αρχαιρεσίες που προηγήθηκαν την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016, κ Κοτσαμπά Σωτήριου με τον συνδυασμό ΝΟΠ, με μόνο θέμα:

Συγκρότηση σε σώμα και κατανομή αξιωμάτων.

Κατόπιν της διαδικασίας που προβλέπεται από το καταστατικό της Ομοσπονδίας μας η σύνθεση του νέου Διοικητικού συμβουλίου της ΟΕΒΕΣΣ έχει ως εξής: