Επανέρχονται από το Σεπτέμβριο οι ειδικότητες που καταργήθηκαν στα ΕΠΑΛ

ΕΠΑΛ-ΣερρώνΕπανασύσταση καταργημένων ειδικοτήτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4327, Αρ. Φύλλου 50 της 14ης Μαΐου 2015

Με τον Νόμο 4327 αλλά και με τον Νόμο 4325 που ψηφίστηκαν στη Βουλή των Ελλήνων επανασυστήνονται, μετά από 23 μήνες οι τομείς και οι ειδικότητες που καταργήθηκαν από τα ΕΠΑΛ και θα επαναλειτουργήσουν στα ίδια ΕΠΑΛ. Επίσης οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν θα επαναλειτουργήσουν στο συστεγαζόμενο  ΕΠΑΛ ή στο πλησιέστερο ή στα πλησιέστερα (εντός της ίδιας πόλης).  Με τους Νόμους αυτούς αίρονται οι αδικίες του Μνημονιακού Νόμου. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) που με το άρθρο 82 καταργούσε ειδικότητες και κλάδους του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Και όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική έκθεση του Νόμου 4325: «Ανατάσσονται σοβαρές δυσλειτουργίες στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Οι καθηγητές επιστρέφουν στις θέσεις τους έγκαιρα, οπότε το νέο σχολικό έτος θα είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.»

Από Σεπτέμβριο 2015 θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και τις αντίστοιχες Ειδικότητες:

Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας − Πρόνοιας και Αισθητικής − Κομμωτικής

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

 • Βοηθός Νοσηλευτή
 • Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 • Βοηθός Φυσιοθεραπευτή
 • Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
 • Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
 • Βοηθός Φαρμακείου
 • Βοηθών Χημικών Εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου

Τομέας Αισθητικής − Κομμωτικής

 • Αισθητικής Τέχνης
 • Κομμωτικής Τέχνης

Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 • Γραφικών Τεχνών
 • Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
 • Αργυροχρυσοχοΐας
 • Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
 • Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας

Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού

 • Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
 • Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής»