Επανεξέταση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ απορριμμάτων των Σερρών – Παγώνει το έργο;

Επανεξέταση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ απορριμμάτων των Σερρών – Παγώνει το έργο;

Να επανεξετάσει άμεσα το κατά πόσον ο σχεδιασμός όλων των έργων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) Απορριμμάτων (Πελοποννήσου, Ηπείρου, Σερρών, Ηλείας) είναι σύμφωνος με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία (ΕΣΔΑ 2015), μέσω της Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής, αποφάσισε η κυβέρνηση, όπως σημειώνουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η κυβέρνηση δεν θα υπογράψει τα έργα ΣΔΙΤ απορριμμάτων τα οποία δεν συνάδουν με τις αρχές και τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Δεσμεύεται δε να συμβάλει «χωρίς χρονοτριβή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των Περιφερειακών σχεδιασμών, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους αυτοδιοικητικούς φορείς, στην χρηματοδότηση και υλοποίηση του νέων σχεδιασμών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων που θα προκύψουν, με βάση τον σεβασμό στο Δημόσιο συμφέρον και το σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο».

«Η Κυβέρνηση κάνει σήμερα, αφού προηγήθηκε η ολοκλήρωση του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων,  το δεύτερο αποφασιστικό βήμα για την δημιουργία ενός βιώσιμου σε όλα τα επίπεδα μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Να σημειώσουμε εδώ ότι  η Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών με ΣΔΙΤ στο Παλαιόκαστρο είχε κατοχυρωθεί από το 2012 στην Ένωση εταιριών ARCHIRODON-ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ENVITEC με προϋπολογισμό 33.200.000 ευρώ. Το αντικείμενο της σύμπραξης ήταν η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Σερρών, με σκοπό την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών απορριμμάτων. Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων θα έχει συνολική ετήσια δυναμικότητα περίπου 63.000 τόνων. Και η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 27 έτη ( 2 έτη η κατασκευή + 25 η λειτουργία)

Μάλιστα πριν 20 ημέρες κατατέθηκε για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η σύμβαση του έργου΄. Μετά την υποβολή για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας της σύμβασης, η επένδυση βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Αρχικά προβλεπόταν, το έργο να είναι πλήρως λειτουργικό έως το τέλος του 2015 ώστε να επιλυθεί μόνιμα το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στις Σέρρες.

Η χρηματοδότηση του έργου θα προέλθει από κοινοτικά κονδύλια -έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2010-2014- τις τράπεζες και ίδια κεφάλαια του αναδόχου κοινοπρακτικού σχήματος.

Σύμφωνα με την Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Σερρών (ΕΣΑΝΣ), στα οφέλη του έργου περιλαμβάνονται η τόνωση της απασχόλησης με δημιουργία τουλάχιστον 200 θέσεων εργασίας στην περίοδο κατασκευής και 25ετους λειτουργίας, η αποφυγή επιβολής προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η δυνατότητα άντλησης εσόδων από την παραγωγή προϊόντων από την επεξεργασία των απορριμμάτων.