Το Επιμελητήριο Σερρών προτείνει την παραχώρηση της χρήσης του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ σε ΙΔΙΩΤΗ

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών-αέροΠρόταση να δημιουργηθεί  Επιτροπή, η οποία θα αναθέσει σε εταιρεία τη σύνταξη μίας μελέτης βιωσιμότητας της  «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  Α.Ε.»  και εφόσον ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας, να δοθεί η χρήση  του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ σε ιδιώτη, ο οποίος θα δραστηριοποιηθεί και θα το λειτουργήσει ούτως ώστε να βοηθήσει στην οικονομία του Νομού Σερρών κατέθεσε το Επιμελητήριο Σερρών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.» που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 30 Ιουνίου 2014. Το θέμα του Αυτοκινητοδρομίου είχε συζητηθεί διεξοδικά στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών την Τετάρτη 25 Ιουνίου και η πρόταση του Επιμελητηρίου κατατέθηκε στη Γενική συνέλευση των μετόχων της «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.» από το μέλος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Γιώργο Γούνα. Η πρόταση που κατέθεσε το Επιμελητήριο Σερρών, μαζί με τον πίνακα διαχρονικής καταγραφής του κύκλου εργασιών και των κερδών της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» βάσει στοιχείων Ισολογισμών, είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30.06.2014 ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.
Το Επιμελητήριο Σερρών συμμετέχοντας στη Διοίκηση της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. και έχοντας μικρό μέρος των μετοχών της,(σ.σ. Εκτός από το Δήμο Σερρών, ο οποίος κατέχει το 76.5% του μετοχικού κεφαλαίου, συμμετέχοντες φορείς είναι, Λέσχη Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας Σερρών με 15%, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών με 7.5%, Μοτοσικλετιστικός Ομιλος Σερρών με 0,66%, Ε.Λ.Π.Α. η οποία είναι κάτοχος του 0.33%)
Αυτοκινητοδρόμιο-κυκλος εργασιών-2014-07-01_123941
θέλοντας ωστόσο να βοηθήσει στην Οικονομία του τόπου και τη στήριξη των Επαγγελματιών του Ν. Σερρών,  μελέτησε τον ετήσιο κύκλο εργασιών και τα κέρδη – ζημίες της εταιρείας διαχρονικά βάσει στοιχείων των Ισολογισμών χρήσεων 1999-2013,  και ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ τη δραματική μείωση του κύκλου εργασιών με συνέπεια και τη δραματική μείωση των κερδών.
Αντί της επιθυμητής αύξησης του κύκλου εργασιών, κερδών και επισκεπτών, σύμφωνα με τις δυνατότητες της επένδυσης, που πραγματοποιήθηκε σε δημοτικό χώρο πριν από αρκετά χρόνια και κόστισε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Δεδομένων των στοιχείων αυτών η Πρόταση του Επιμελητηρίου Σερρών, σύμφωνα με τη συζήτηση και την Ομόφωνη Απόφαση του Δ.Σ. της 25ης Ιουνίου 2014 είναι :
Η δημιουργία μιας Επιτροπής, η οποία θα αναθέσει σε εταιρεία τη σύνταξη μίας μελέτης βιωσιμότητας της  «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.»  και εφόσον ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας, να δοθεί η χρήση  του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ σε ιδιώτη, ο οποίος θα δραστηριοποιηθεί και θα το λειτουργήσει ούτως ώστε να βοηθήσει στην οικονομία του Νομού Σερρών.