«Επιπτώσεις μισθολογικών περικοπών στο αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας»

αστυνομία-ανδρας-γυναίκαΕρώτηση κατέθεσε  ο βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης μαζί με άλλους πενήντα συναδέλφους του προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας,  Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών, για τα προβλήματα των ένστολων που προκύπτουν από τις μισθολογικές περικοπές σε μια περίοδο μάλιστα που ο ρόλος τους είναι κρίσιμος.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας σε μία ευνομούμενη  πολιτεία έχουν καίριο και ουσιαστικό ρόλο στην εμπέδωση και στην διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της  δημόσιας ασφάλειας, δύο καίριων  αγαθών επί των οποίων στηρίζεται η ίδια η πολιτεία. Και τούτο διότι χωρίς αυτά, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί αφενός η ύπαρξη και η συνέχεια της πολιτείας και αφετέρου η δημόσια ασφάλεια, η ομαλή κοινωνική συμβίωση και η κοινωνική ειρήνη.

Ενώ, λοιπόν, η πολιτεία έχει εμπιστευτεί  στους ένστολους την προστασία της εθνικής κυριαρχίας, της δημόσιας ασφάλειας και τάξης, οι οποίοι ως εκ του αντικειμένου της εργασίας τους και των υπηρεσιών τους προς την πατρίδα, φέρουν τεράστιο φορτίο, αφού είναι η μόνη κοινωνική ομάδα η ύπαρξη της οποίας συναρτάται ευθέως με την λειτουργία του κράτους, αυτή η κοινωνική ομάδα κλήθηκε να συμβάλει στην Εθνική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και την δημοσιονομική εξυγίανση με δυσβάστακτες μισθολογικές περικοπές που είναι όλως δυσανάλογες προς το ευρέως αναγνωρισμένο έργο που παράσχουν ενόψει της φύσης του και της ειδικής αποστολής που επιτελούν. Αυτό, όμως, έχει ως αποτέλεσμα να υφίστανται μισθολογικές στρεβλώσεις που δεν δικαιολογούνται και δεν είναι ανεκτές επ’ ουδενί σε μία ευνομούμενη πολιτεία, έχοντας ως εκ τούτου κυριολεκτικά εξαθλιώσει τους ένστολους και τις οικογένειές τους.

Πέραν δε των υφιστάμενων μειώσεων, με αφορμή το πρόσφατο νομοσχέδιο του  Υπουργείου Οικονομικών με θέμα ((Έγκριση  της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», επιμερίζονται και νέες περικοπές των προϋπολογισμών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος κατά αρκετά εκατομμύρια Ευρώ. Οι υφιστάμενες, όμως, και οι αναμενόμενες από το 2014 μισθολογικές μειώσεις στους ένστολους (εν ενεργεία και συνταξιούχους), έχουν, εν συγκρίσει με το δημοσιονομικό όφελος, πολλαπλασιαστικά δυσμενείς συνέπειες τόσο στους ίδιους και τις οικογένειές τους, όσο και στην ίδια την λειτουργία του κράτους σε μια περίοδο μάλιστα που ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι κρίσιμος. Οι μειώσεις αυτές θα πλήξουν το φρόνημα των ένστολων, πράγμα που οφείλουμε να αποτρέψουμε εγκαίρως, λαμβάνοντας περαιτέρω ειδική μέριμνα για διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και για τους συνταξιούχους.

Ενόψει των  ανωτέρω ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποια η θέση της Κυβερνήσεως αναφορικά με τα ανωτέρω τιθέμενα ζητήματα;

2. Έχουν συνεκτιμηθεί από την Κυβέρνηση οι συνέπειες των υφιστάμενων και των όποιων νέων μισθολογικών περικοπών αναφορικά με το αξιόμαχο ένστολων, της αποστολής τους εν γένει και της αποτελεσματικότητας που οφείλουν να έχουν; Και αν ναι, τι προτίθεται να κάνει προς αποτροπή των συνεπειών αυτών και προς εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης τόσο για τους εν ενεργεία όσο και για τους συνταξιούχους;

3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση ούτως ώστε να μην εφαρμοστούν οι νέες μισθολογικές περικοπές στους ένστολους (εν ενεργεία και συνταξιούχους); Υπάρχει σχετική βούληση της Κυβέρνησης να οδηγηθεί σε διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της χώρας μας αναφορικά με το ζήτημα αυτό ούτως ώστε να αποφευχθούν νέες περικοπές;