Επίσκεψη Γάλλων Μαθητών Λυκείου στο Δημαρχείο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Επίσκεψη Γάλλων Μαθητών Λυκείου στο Δημαρχείο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Μία ξεχωριστή ομάδα επισκεπτών είχε την τιμή να δεχθεί στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά, κ. Δημήτριος Νότας την περασμένη Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για Γάλλους μαθητές λυκείου του Παρισιού, τους οποίους φιλοξένησαν μαθητές του Λυκείου Πεντάπολης, με σκοπό να γνωρίσουν τον τόπο μας, την ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά, την κοινωνία και τα έθιμά μας.

Χορηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Λύκειο της Πεντάπολης,

Η φιλοξενία των παιδιών έγινε στο πλαίσιο ανταλλαγής μαθητών και αποτέλεσε ιδιαίτερη χορηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Λύκειο της Πεντάπολης, ως τιμητική διάκριση μεταξύ και άλλων σχολείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία διακρίθηκαν σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς τα τελευταία δύο χρόνια.

Να θυμίσουμε ότι το Λύκειο Πενταπολης διακρίθηκε τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς μαθητικής επιχειρηματικότητας.