Επίσκεψη σχολείων στο Μουσικό Αρχείο Αγγειοπλάστη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

Επίσκεψη σχολείων στο Μουσικό Αρχείο Αγγειοπλάστη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

Τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών και συγκεκριμένα το Μουσικό Αρχείο του κ. Γιώργου Αγγειοπλάστη, το οποίο φιλοξενείται μόνιμα στον 3ο όροφο της βιβλιοθήκης, επισκέφθηκαν πρόσφατα οι μαθητές δύο σχολείων της πόλης μας.
Στις 13 Νοεμβρίου, 40 μαθητές του 8ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών και στις 24 Νοεμβρίου, 35 μαθητές του 1ου Γυμνασίου Σερρών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ιστορία της μουσικής της πόλης των Σερρών, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στην ιστορική διαδρομή του φιλολόγου, μουσικού και γυμνασιάρχη των αρχών του 20ου αιώνα Λεωνίδα Παπαπαύλου.

Μουσικό Αρχείο Αγγειοπλάστη

Πρόκειται για μια Συλλογή που περιλαμβάνει περισσότερες από 2.400 φωτογραφίες, από τις οποίες 120 μεγάλου μεγέθους (χαρτόνια), πρωτότυπες και μονάκριβες, που καλύπτουν την πολυσήμαντη περίοδο της μουσικής παραγωγής και δραστηριότητας των Σερραίων από τα τέλη του 19ου αιώνα και την Τουρκοκρατία, έως και τις αρχές του 21ου.
Εκτός από το φωτογραφικό υλικό το αρχείο περιλαμβάνει περί τα 4.500 έντυπα ντοκουμέντα – καθώς και ενδεικτικό οργανικό υλικό – χειρόγραφα, εφημερίδες, φέιγ-βολάν, διπλώματα, παρτιτούρες, αποδεικτικά σπουδών, αλληλογραφία μουσικών ιδρυμάτων, σωματείων κ_λπ. Ικανό μέρος του αρχείου κατέχουν οι χειρόγραφες (με πενάκι) παρτιτούρες του περισσότερο σημαντικού Σερραίου μουσικοσυνθέτη Χρήστου Π. Σταματίου (1909-199S).
Η Συλλογή του Γιώργου Αγγειοπλάστη είναι, κατά την εκτίμηση των ειδικών, ένας ανεκτίμητος θησαυρός με ιδιαίτερα σημαντικό αρχειακό και μουσικοπολιτισμικό ενδιαφέρον για την πόλη μας και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Βιβλιοθήκη μας που το φιλοξενεί.