Έργα οδοποιίας 5 εκ. ευρώ στην Π. Ε. Σερρών στους άξονες Ν.Ζίχνη-Αλιστράτη & Σέρρες-Νιγρίτα-Αμφίπολη

Έργα οδοποιίας 5 εκ. ευρώ στην Π. Ε. Σερρών στους άξονες Ν.Ζίχνη-Αλιστράτη & Σέρρες-Νιγρίτα-Αμφίπολη

Στην υπογραφή σύμβασης για έργα οδοποιίας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προχώρησε το πρωί της Πέμπτης 2 Μαΐου 2019 ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Γιάννης Μωυσιάδης με τον ανάδοχο του έργου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το υποέργο βελτίωση-επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, που προβλέπει εργασίες συντήρησης στο υφιστάμενο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο στους οδικούς άξονες:

  • Ν.Ζίχνη-Αλιστράτη-Όρια Ν.Δράμας, που διέρχεται μέσα από τα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ν.Ζίχνης
  • Σέρρες- Νιγρίτα – Αμφίπολη – Όρια Νομού Θεσσαλονίκης ,ο οποίος ξεκινά από το Δήμο Σερρών και διέρχεται από τον Δήμο Βισαλτίας και τον Δήμο Αμφίπολης.

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα προτείνεται προϋπολογισμός 30 εκ.ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Έργα βελτίωσης-επισκευής υφιστάμενων οδοστρωμάτων εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Κ.Μ.». Από την κατανομή της πίστωσης ποσό ύψους 5 εκ. ευρώ θα διατεθεί για την εκτέλεση του προαναφερθέντος υποέργου που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης έκανε λόγο για ένα έργο που θα συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση των οδικών αξόνων.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :

  • Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων εκατέρωθεν των οδικών αξόνων και σε ολόκληρο το μήκος του δρόμου με μηχανικά μέσα ή και χειρονακτικά.
  • Καθαρισμός των φρεατίων, των τεχνικών και απομάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, με μηχανικά μέσα ή χειρονακτικά.
  • Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή ορυγμάτων ή επιχωμάτων των υφιστάμενων οδών, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
  • Στα τμήματα του οδικού δικτύου που έχουν υποστεί μικρή καθίζηση κα το οδόστρωμα έχει υποστεί αποσύνθεση, μετά την αποξήλωση του οδοστρώματος, θα γίνει ανακατασκευή της οδοστρωσίας.
  • Στις θέσεις των οδικών αξόνων όπου παρατηρούνται έντονες ρηγματώσεις, κοιλώματα ή κυρτώματα, γήρανση της επιφάνειας και οι οποίες είναι επικίνδυνες για την κίνηση των οχημάτων , θα υπάρξει φρεζάρισμα και έλεγχος της βάσης οδοστρωσίας και στη συνέχεια αποκατάσταση με ισοπεδωτική στρώση ασφαλτομίγματος , σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης.

Χρονοδιάγραμμα 18 μηνών

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αναδόχου εταιρίας ΤΕΚΑΛ Α.Ε. Παναγιώτης Σαλτάκος , τόνισε πως η εταιρία είναι έτοιμη να αρχίσει αμέσως τις εργασίες σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του έργου ορίζεται στους 18 μήνες , με τον Αντιπεριφερειάρχη και τον ανάδοχο ωστόσο να εκτιμούν πως θα έχει ολοκληρωθεί πριν την εκπνοή του 18μηνου.