Εργα υποδομής 325.000 € στην περιοχή εργατικών κατοικιών των Σερρών

Βύρωνος_Σέρρες-2013-02-25_115714Ξεκίνησαν έργα υποδομής προϋπολογισμού 325000 €  στην περιοχή πράξης εφαρμογής εργατικών κατοικιών (προέκταση Βύρωνος) στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου πόλεως των Σερρών.

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου προβλέπονται εργασίες διάνοιξης οδών, πεζοδρομίων, ασφαλτοστρώσεων, κατασκευής πεζοδρομίων καθώς και ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων, εντός της περιοχής πράξης εφαρμογής εργατικών κατοικιών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την λειτουργικότητα της περιοχής.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν βάσει του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής και των εγκεκριμένων σχεδίων της υπηρεσίας.

Το ποσό των 325000 € προέρχονται από την εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως στην περιοχή αυτή.