Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην ε.ο. 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας για δέκα ημέρες

Εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα στην εθνική οδό 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας και συγκεκριμένα στο τμήμα 72ο – 75ο χλμ., στον κόμβο Ρεντίνας και στον κόμβο Μοδίου, θα πραγματοποιήσει από την ερχόμενη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και για το επόμενο δεκαήμερο η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία θα γίνεται εναλλάξ στο δεξιό ή αριστερό ρεύμα και θα ρυθμίζεται με σημαιοφόρους. Η σήμανση θα είναι κυλιόμενη, θα τοποθετείται κατά τις πρωινές ώρες, θα αποσύρεται το απόγευμα και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.