Η Εσπερινή Επαγγελματική Εκπαίδευση στις Σέρρες

epalΤο 4o Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) ΣΕΡΡΩΝ
Οι εγγραφές της νέας σχολικής χρονιάς .

Η δημόσια Δευτεροβάθμια  Εσπερινή Εκπαίδευση, στα 63 περίπου  χρόνια λειτουργίας της στην Ελλάδα, συνεχίζει να υπηρετεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο: αυτόν της προσφοράς εκπαιδευτικών ευκαιριών σ’ εκείνα τα εργαζόμενα άτομα, τα οποία δεν κατάφεραν να ενταχθούν «έγκαιρα» και ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Για το λόγο αυτό οι σημαντικότεροι λόγοι απόφασης της συνέχισης των σπουδών στο νυχτερινό σχολείο παραμένουν σταθεροί: η επιθυμία απόκτησης περισσότερων γνώσεων αλλά και αυτή της ολοκλήρωσης των σπουδών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μαζί με τη θέληση για βελτίωση της υπάρχουσας εργασιακής κατάστασης καθώς και με την εύρεση καλύτερης εργασίας.

Οι εγγραφές των μαθητών  ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ  για κάθε σχολικό έτος, κατ΄ εξαίρεση μπορεί να γίνουν το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο.

Εκπρόθεσμη  εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο  Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) ή Γραφείου Δ.Ε. ή το Διευθυντή  Διεύθυνσης ΔΕ το πολύ 10 ημέρες μετά τη λήξη των κατ΄ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου.

Ειδικότητες που  λειτουργούν  στο 4ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ ΣΕΡΡΩΝ

Μηχανολογίας

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Ψυκτικών Εγκαταστάσεων  και Κλιματισμού

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Υπαλλήλων Διοίκησης  και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ηλεκτρολογίας

Ηλεκτρολογικών  Εγκαταστάσεων

 

Οχημάτων

Μηχανικών και  Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Αυτοκινήτου

Πληροφορικής

Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ

Στους αποφοίτους του 4ΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. χορηγείται  Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο επιπέδου 3.

Τα Απολυτήρια του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. είναι ισότιμα  με τα απολυτήρια του Γενικού Λυκείου (Γ.Ε.Λ.)
Υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης πτυχίου  από τους αποφοίτους Γ.Ε.Λ. με παρακολούθηση  μόνο  μαθημάτων ειδικότητας.

Εγγραφές

Στις σχολικές μονάδες  εσπερινής φοίτησης εγγράφονται οι εργαζόμενοι μαθητές καθώς και άνεργοι μαθητές, κάτοχοι κάρτας ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.  και μητέρες ανήλικων τέκνων με αποκλειστική οικιακή απασχόληση, προκειμένου η απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου από τους εν λόγω μαθητές να διευκολύνει την εξεύρεση εργασίας.

 Για την εγγραφή  εργαζόμενου μαθητή απαιτείται  βεβαίωση του εργοδότη ή αν  πρόκειται για μαθητή που ασχολείται σε δικό του επάγγελμα, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας ότι στη διάρκεια της ημέρας εργάζεται, ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων.

 

Δικαιολογητικά  εγγραφής

Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)
 2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ/  Η ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ/  Υ.Δ. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 4. Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα, ώστε να καταχωρίζονται ταστοιχεία του μαθητή που ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας υπουργικής απόφασης.
 5. 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ    . 
 6. Αποδεικτικό Δυσλεξίας από επίσημο κέντρο, αν χρειάζεται.

 

Οι απόφοιτοι του 4ΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα: 

 • Να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
 • Να πάρουν αναβολή  στράτευσης λόγω σπουδών .
 • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε σχολές των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας.
 • Να εγγραφούν στα Ι.Ε.Κ.
 • Να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας
 • Κατά την διάρκεια φοίτησης  στό σχολείο, επιδότησης της μεταφοράς με Ι.Χ. η ενοικίου μίσθωσης κατοικίας. (35415/2011 ΚΥΑ(ΦΕΚ1701 Τ.Β 1/8/2011)
Για περισσότερες πληροφορίες-ενημέρωση:
 4Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ – 1ο χιλ. Σερρών – Θεσσαλονίκη
(Δίπλα από το Εργ.  ΣΕΡ.ΓΑΛ.)
Τηλέφωνο: 23210 50762, Fax: 23210 50487
Ώρες  λειτουργίας :  καθημερινά 19:15 – 22:50