Εθελοντισμός- Κερκίνη 2013

image

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης υλοποίησε τη δράση «Εθελοντισμός- Κερκίνη 2013» στο χρονικό διάστημα μεταξύ 29 Ιουλίου και 9 Αυγούστου κατά το οποίο φιλοξένησε ομάδα 17 εθελοντών.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης οι εθελοντές εκτέλεσαν διάφορες εργασίες προς όφελος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης και ταυτόχρονα ο Φορέας πραγματοποίησε δράσεις επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας για τους εθελοντές. 

Αναλυτικότερα, η εργασία των εθελοντών που έλαβε χώρα το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα περιελάμβανε την κατασκευή δύο περιφράξεων στο πάρκο πειραματικών αγρών του Φορέα στο παραποτάμιο δάσος εκτάσεων αντίστοιχα 24*16μ και 10*20μ με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης των ειδών που είχαν φυτευτεί παλιότερα.  Επίσης, οι εθελοντές κατασκεύασαν παρατηρητήριο ύψους 5,5μ στην παλιά κοίτη του ποταμού Στρυμόνα για παρατήρηση πληθυσμών των παρυδάτιων ειδών και φύλαξη της συγκεκριμένης περιοχής με σκοπό την αποφυγή παράνομων ανθρώπινων δραστηριοτήτων.  Τέλος πραγματοποιήθηκε καθαρισμός και συγκομιδή απορριμμάτων στην παρόχθια περιοχή Κορυφούδι και μεταφορά καλαμιών στις εξέδρες αναπαραγωγής των αργυροπελεκάνων.

Παράλληλα με τις παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους του προσωπικού του Φορέα ενημερώσεις σχετικά με τη περιβαλλοντική διαχείριση της λίμνης Κερκίνης και συναφών ζητημάτων. Οι εθελοντές συμμετείχαν,  επίσης, σε περιβαλλοντικές δράσεις πεδίου του Φορέα (όπως παρατήρηση ορνιθοπανίδας, καταγραφή διάφορων παραμέτρων κ.α.). και σε δραστηριότητες με επίκεντρο τη φύση όπως πλεύσεις με βάρκες και κανό, τοξοβολία και περιηγήσεις με άλογα και ποδήλατα. Τέλος, ο Φορέας διοργάνωσε διάφορες δράσεις ψυχαγωγίας πολιτιστικού περιεχομένου όπως επισκέψεις στο μουσείο της Αμφίπολης, στο σπήλαιο της Αλιστράτης, στα οχυρά του Ρούπελ και στο ενυδρείο της Βυρώνειας.

Ο Φορέας Διαχείρισης θα ήθελε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους του ΟΙΚΙΠΕΡΙΗΓΗΤΗ και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Ρέκλο για τη διαμονή και τις διάφορες περιηγήσεις που πρόσφερε στους εθελοντές, τον κ. Θεόδωρο Αλατσίδη του Ιχνηλάτη για την περιήγηση με άλογα και την κ. Κατερίνα Περιστέρη προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Σερρών για τη δωρεάν επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο της Αμφίπολης.