Εθνική Σύνταξη η βασική σύνταξη: Όλα όσα θέλετε να μάθετε

Εθνική Σύνταξη η βασική σύνταξη: Όλα όσα θέλετε να μάθετε

Γράφει ο Κώστας Στέφος  [Πρόεδρος του Γ.Ο.Ε.Β της πεδιάδας των Σερρών]

Η εθνική σύνταξη εφεξής θα αποτελεί την κύρια βασική σύνταξη για πολλούς συμπολίτες μας, καθότι η ανταποδοτική, ως κλάσμα πλέον, θα χάνεται μεταξύ του χαμηλού μέσου όρου των  καταβληθεισών εισφορών, των ετήσιων αποδοχών του όλου του εργασιακού βίου, από το 2002 και μετά, και του επίσης χαμηλού ποσοστού αναπλήρωσης που θα προκύπτει από το σύνολο των ετών εργασίας.

Η πλειοψηφία των πολιτών δεν κατάλαβε πως δουλεύει το νέο ασφαλιστικό και με στραβοκοιτάνε, όταν τους το αναλύω, πιστεύοντας ότι “κάνω αντιπολίτευση”.

Βλέπετε οι καιροί είναι πονηροί. Δεν μπορούν να φανταστούν ότι το χιλιάρικο θα είναι συνταξάρα για λίγους και τυχερούς και ότι θα μας διώχνουν από την εργασία και δεν θα φεύγουμε. Επειδή θυμήθηκα το σκωπτικό “για να φέξει και να δούμε …” προτού φέξει και δούμε, θα σας προϊδεάσω και θα σας προσγειώσω ανώμαλα δυστυχώς, μήπως είναι ακόμα νωρίς για κάποιους να λάβουν τα μέτρα τους.

Σήμερα θα αναφερθούμε στην εθνική σύνταξη λόγω γήρατος.

Υπάρχει αντίστοιχη και λόγω αναπηρίας και θανάτου.

Η εθνική σύνταξη, το πρώτο μέρος της σύνταξης,  δεν χρηματοδοτείται από τις ασφαλιστικές εισφορές αλλά από τον κρατικό προϋπολογισμό, και καταβάλλεται υπό όρους.

Το δεύτερο μέρος αποτελεί το ανταποδοτικό κομμάτι το οποίο υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης.

Το άθροισμα των δυο τμημάτων αποτελεί την ενιαία σύνταξη και καταβάλλεται μηνιαία από τον ΕΦΚΑ.

Υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της παροχής, των εισφορών, του εισοδήματος και του επιπέδου διαβίωσης που διήγε ο ασφαλισμένος καθόλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Το κράτος εγγυάται την εθνική σύνταξη από την φορολογία και την ανταποδοτική υπό την έννοια ότι ελέγχει την βιωσιμότητα των ταμείων.

Βασική προϋπόθεση,

εφόσον υπάρξει θεμελίωση του δικαιώματος αποτελεί η μόνιμη και νόμιμη διαμονή τουλάχιστο 15ετίας και μέχρι 40 ετών, μεταξύ του 15ου ηλικιακού έτους και του προβλεπόμενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας του έτους καταβολής της σύνταξης, με επέκταση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Έστω ότι  συμπληρώνετε 15ετια και 67 έτη το 2017 και έχετε 30 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα, συνεχίζετε να εργάζεστε μέχρι το 2020 άλλα 3 χρόνια δηλαδή και γίνεστε 70, τότε έχετε 33 έτη διαμονής.

Για κάθε χρόνο που λείπει της διαμονής μέχρι τα 40, χάνεις το 1/40 (ποινή ελλείπουσας διαμονής).

Το ποσό της πλήρους εθνικής σύνταξης θεμελιώνεται με συμπληρωμένη την 20ετια και ανέρχεται στα 384 ευρω το μήνα  και για την 15ετια στα 345,60 ευρώ (δυνατή η έκπτωση της θεμελίωσης για μια πενταετία με μείωση κατά 2% της αναλογούσης εθνικής σύνταξης για κάθε ελλείπον της 20ετιας έτος ασφάλισης). Κάτω της 15ετίας δεν θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης (Ποινή θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης).

Ακολουθεί πίνακας περικοπής της εθνικής σύνταξης κάτω της 20ετιας (5 έτη).

 

Έτη ασφάλισης Ποσοστό    περικοπής 2% Εθνική σύνταξη
>=20 1 384,00
19 0,98 376,32
18 0,96 368,64
17 0,94 360,96
16 0,92 353,28
15 0,90 345,60
<15 0 0

Με θεμελιωμένο δικαίωμα σύνταξης στα 62 με 15ετια (μειωμένη σύνταξη), όριο πλήρους σύνταξης τα 67, η εθνική σύνταξη θα μειωθεί 6% για κάθε έτος που λείπει  μέχρι τα 67 ήτοι 5*6%=30% (ή 1/200 κάθε μήνα με μέγιστο ποσοστό μείωσης 30%, Ποινή λόγω μειωμένης σύνταξης). Δηλαδή  όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί θα δικαιωθεί σύνταξης 241,92 ευρω.

 

Ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης Ελλείποντα έτη από τα 67 Ποσοστό    περικοπής 6% Εθνική σύνταξη
67 0 1 345,60
66 1 0,94 324,86
65 2 0,88 304,13
64 3 0,82 283,39
63 4 0.76 262,66
62 5 0,70 241,92
    0  

 

Ας παντρέψουμε τα παραπάνω.

Έστω ότι συνταξιοδοτείστε στα 62 με 15ετια (με μειωμένη δηλαδή σύνταξη) και έχετε 25 χρόνια διαμονής στη Ελλάδα, σας λείπουν 15 από τα 40 που απαιτούνται, τότε παίρνετε εθνική σύνταξη 345,600,7025/40=151,20.

Δηλαδή πρώτα πέφτει η ποινή θεμελίωσης του δικαιώματος σύνταξης, ακολουθεί η ποινή της μειωμένης σύνταξης–πρόωρη συνταξιοδότηση και τελευταία η ποινή της διαμονής στη χώρα.

Πιστεύω να έγιναν κατανοητές οι σταθερές του συστήματος, όσον αφορά τα έτη ασφάλισης απαιτείτε η 20ετια άλλως δεχόμαστε κάνοντας έκπτωση μέχρι το 15ο αλλά με ποινή 2%.

Όσον αφορά το ηλικιακό, πλήρης μετά τα 67 με 15ετια ή στα 62 εάν έχετε συμπληρώσει τα 40 ασφαλισμένα εργάσιμα χρόνια.

Το μυστικό όμως είναι εδώ.

Η ανταποδοτική σύνταξη αυξάνεται μέχρι τα 42 και μάλιστα με το υψηλότερο ποσοστό 2%.

Αυτά όμως αφορούν το δεύτερο κομμάτι της σύνταξης και ξεφεύγουν του θέματος του παρόντος άρθρου. Απλά θα ήθελα να σας προϊδεάσω, ότι με στα μέχρι τώρα συνταξιοδοτικά συστήματα, προσέχαμε όλοι, αν είχαμε το ηλικιακό όριο, καθότι η σύνταξη ήταν πάντα μεγαλύτερη του μισθού, ενώ με το νέο σύστημα, όσο περισσότερα εργάσιμα χρόνια τόσο το καλλίτερο – μέγιστο αύξησης της ανταπόδοσης μέχρι τα 42 χρόνια – και όχι στη μειωμένη σύνταξη.

Προσοχή στην 20ετια για το χτίσιμο της εθνικής σύνταξης.

Δεν δικαιούστε σύνταξη με κάτω από 15ετία.

Στόχος μας η πλήρης εθνική σύνταξη χωρίς ποινές. Τα πλασματικά έτη χωρίς εξαγορά,  υπολογίζονται μόνο, για τη θεμελίωση της εθνικής, όχι όμως της ανταποδοτικής. Έτη με εξαγορά υπολογίζονται φυσικά σε αμφότερα  τα τμήματα της σύνταξης.

Η στήλη προτείνει, μέσω του Συστήματος Άτλας, το Ενιαίο Μητρώο Ασφάλισης.

Να ενημερωθείτε για το Ασφαλιστικό Βιογραφικό σας  στη διεύθυνση www.atlas.gov.gr/ όπου με το ΑΜΚΑ το username και το password του taxisnet ΜΠΟΡΕΙΤΕ να εκτυπώσετε το βιογραφικό (στοιχεία από 1994 και έπειτα) σας διότι πλέον απαιτείται αλλαγή ρότας.

Τέλος η εθνική σύνταξη των 384 ευρω δεν είναι σταθερή, αλλά διαμορφώνεται με βάση συντελεστή κατά 50% από την αύξηση του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και κατά 50% από την αύξηση του ΔΤΚ (Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) του προηγούμενου έτους, με αρχή από 01/01/2017 και δεν θα υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ (άρθρο 14 παρ. 3 του νόμου 4387/2016).

Συμπέρασμα, θέλουμε ισόρροπη ανάπτυξη με χαμηλό πληθωρισμό, αύξηση της πίτας δηλαδή. Αχ αυτή η πίτα!!. Όταν ΑΕΠ>=ΔΤΚ τότε έχουμε μέγιστη αύξηση αναπροσαρμογής τον πληθωρισμό. Άλλως ο συντελεστής αναπροσαρμογής μικρότερος του πληθωρισμού.

Με πρόβλεψη, όμως, 2,8% αύξηση του ΑΕΠ το 2017 που δίνει το ΔΝΤ, και πληθωρισμό 1,1% που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιος τον πιάνει τον Κατρούγκαλο, με αύξηση-αναπροσαρμογή, κατά το λεκτικό του το 2018, 1,1 %, ήτοι 4,22 ευρώ, και την εθνική σύνταξη στα 388,22 ευρώ.

Όνειρα χειμερινής χιονοσκεπούς νύχτας θα μου πείτε. Ίσως Είθε να βγουν αληθινά.!! Μάζευε κι ας είναι ρόγες που λέει ο λαός. Θα μικρύνει και η προσωπική διαφορά, που θα προκύψει από τον επανυπολογισμό των συντάξεων της μεγάλης πλειοψηφίας των συνταξιούχων, αν δεν καταργηθεί μέχρι τότε.

Η στήλη έχει τη άποψη ότι δεν μπορούν να σταθούν δικαστικά οι συντάξεις δυο ταχυτήτων, ούτε φυσικά και πολιτικά. Μπορεί να μειώθηκαν πολλές φορές οι γενναιόδωρες συντάξεις των ήδη συνταξιούχων, αλλά πέρασαν ήδη καλά ( παχυλές συντάξεις, προκλητικά εφάπαξ, σκανδαλώδεις  επικουρικές, διπλές συντάξεις) και δεν θα υποστούν, σύμφωνα πάντα με την  κείμενη μέχρι σήμερα νομοθεσία, το κατακρεουργήμα της σύνταξης των νέων συνταξιούχων.

Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί άπαντες εμμένουν να στηρίζουν την αδικία, κυρίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι πολιτικοί, τα πολιτικά κόμματα κλπ..

Πόσο μυαλό θέλει για να καταλάβουμε ότι το ΕΚΑΣ ήταν το πιο άδικο προνοιακό μπονους προς ορισμένες τάξεις αστών, ( μη μου πείτε ότι το έπαιρναν και οι αγρότες, άρθρο 92 του ν. 3487/216), και έπρεπε να έρθει το ΔΝΤ (να μας βγει και από πάνω), να μας  επιβάλλει να το κόψουμε (και να λιβανίζουμε όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ το κακό που πάθαμε με την περικοπή της αδικίας!!!).

Μας επέβαλλε επίσης το ΔΝΤ, το χτίσιμο του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης, το επίδομα της φτώχιας δηλαδή ( που να κρυφτούμε εμείς οι σοσιαλιστές και οι της κοινωνικής δεξιάς ).

Και για τους άνεργους τι; Εκεί πονάει η Ελλάδα όχι στους πρόωρα συνταξιούχους.

Αιδώς Αργείοι (φράση του Αίαντα από την Ιλιάδα)!. Σημειώνω ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των υψηλών συντάξεων και της υψηλής ανεργίας.

Καλό και Πολύ Χιόνι. Θα επανέλθω.