Δημόσια Βιβλιοθήκη

Νίκου Νικολάου 20, Σέρρες

Εκδηλώσεις στη τοποθεσία

Μάρτιος

01Μαρallday31alldayΔημόσια Βλιβλιοθήκη Σερρών: Πρόγραμμα Εκδηλώσεων τον ΜΑΡΤΙΟ(Ολη ημέρα) Δημόσια Βιβλιοθήκη