ΚΕΘΙΣ

Νέος Σκοπός, Σέρρες

Εκδηλώσεις στη τοποθεσία

Ιούνιος

Παρ9Ιουν - 29Ιουν 908:36Ιουν 29Summer Camp ΚΕ.Θ.Ι.Σ. «Σ’ αυτή την παρέα χωράμε όλοι». Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών Ν. Σκοπός08:36 - 14:36 (29) ΚΕΘΙΣ