Σεπτέμβριος, 2017

.04Σεπ12:00.14:3315 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών12:00 - 14:33 Δημαρχείο Σερρών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 4η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του πρακτικού Ι αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Καθαριότητα κτιρίων Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών» έτους 2017 προϋπολογισθείσας αξίας 16.740,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης, τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 21/2017 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών έτους 2017, ποσού 2.201,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ & 2.729,40 Ευρώ με ΦΠΑ 24%, και ψήφιση-διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του πρακτικού 1/22-08-2017 της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών», ποσού 94.589,40 € χωρίς ΟΠΑ &. 117.290,85 € με ΦΠΑ..»

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης δημοσιοποίησης σε μια εφημερίδα απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τροποποίησης του άρθρου 6 παρ. 2 & 3 της υπ’ αρ. 784/ 2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπανών στα πλαίσια της τελετής αδελφοποίησης του Δήμου μας με τον Δήμο Αγίας Νάπας της Κύπρου (Β’ φάση) και διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού διαγωνισμού ανάθεσης της σύμβασης του έργου: «Επέκταση αύλειου χώρου 18ου Δημοτικού Σχολείου, στο Ο.Π. 341».

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού διαγωνισμού ανάθεσης της σύμβασης του έργου: «Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρώνέτους 2017».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη εξώδικης συμβιβαστικής τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 315 ιδιοκτησίας κληρονόμων της Χρυσάνθης Σταθοπούλου.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εκτέλεση του έργου “Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού κυνοκομείου” .

ΘΕΜΑ 10ο: Σύνταξη Προσχεδίου Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2018 του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του ΔΜ Τμήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην συνεδρίαση για την εκδίκαση της Αίτησης του κ. Σταύρου Καρακούτη του Κωνσταντίνου, κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εκτέλεση του έργου “Αποξήλωση ιστών φωτεινής σηματοδότησης” .

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Επικαιροποίηση αρχείου κυκλοφοριακής οργάνωσης” .

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή ή μη της αίτησης παραίτησης της κας Τσιρίκα Βαίας του Μαργαρίτη, Υπαλλήλου του Δήμου Σερρών, από τακτικό μέλος της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ποσού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όλων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου Σερρών πλην της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, έτους 2017.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φοριαμών γραμματοθυρίδων, για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Πεπονιάς του Δ. Σερρών, ποσού 2.678,40 ευρώ με ΦΠΑ, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

Ωρα

(Δευτέρα) 12:00 - 14:33

Τόπος

Δημαρχείο Σερρών

Λεωφόρος Μεραρχίας 1, Σέρρες

Γράψτε το σχόλιό σας...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.