Ιούλιος, 2017

.14Ιούν12:00.14:4721 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών12:00 - 14:47 Δημαρχείο Σερρών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών (Γραφείο Αντιπολίτευσης), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

ΘΕΜΑ 1οΈγκριση  των  τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αριθμ. 41/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έγκριση δαπάνης και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης,  για την διενέργεια προμήθειας υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας των Δημοτικών Ενοτήτων Σκουτάρεως, Κ. Μητρουσίου, Λευκώνα, Ορεινής και Άνω Βροντούς, έτους 2017, ποσού 12.508,10 € χωρίς Φ.Π.Α. & 15.509,92 € με Φ.Π.Α..   

ΘΕΜΑ  2οΈγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (ΟΠΑΚΠΑ) Δήμου Σερρών, έτους 2017.

ΘΕΜΑ  3οΈγκριση  δαπάνης και  καθορισμός  όρων  διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο  «Ασφάλιση τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών», από 20-10-2017 έως 20-10-2018, προϋπολογισθείσας αξίας 25.000,00 € με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής προσφορά.

ΘΕΜΑ 4οΈγκριση όρων διακήρυξης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017”, προϋπολογισμού 200.000,00 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 5οΈγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης της σύμβασης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ   6οΈγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη για αγορά μονάδων αυτόματης σήμανσης ταχυδρομικών τελών από τα ΕΛΤΑ.

ΘΕΜΑ  7ο:   Έγκριση   δαπάνης   για   την   εκτέλεση   της  παροχής   υπηρεσιών  24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης, προϋπολογισμού 11.970,00 € στο πλαίσιο της πράξης «Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ  8ο:   Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία των κ.κ. Καδή Ευστρατίου, Καδή Πελαγίας, Καδή Γεωργίου και Καδή Ευγενίας.

ΘΕΜΑ 9ο:  Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 339/2017 ΑΟΕ και έγκριση της υπ΄ αριθμ. 9/2017 μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων δημοπράτησης του διαγωνισμού και διάθεση – ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών, για το σχολικό έτος 2017-2018.

ΘΕΜΑ 10οΈγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016.

ΘΕΜΑ 11οΚαθορισμός ύψους ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης κατασχεθέντων αντικειμένων.

ΘΕΜΑ 12ο:   Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών των υπ΄ αριθμ. 30/2017 και 31/2017 μελετών, έγκριση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού, έγκριση δαπάνης και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης, για την προμήθεια: α) φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού διάκοσμου, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, έτους 2017, ποσού 24.175,00 € χωρίς Φ.Π.Α. & 29.977,00 € με Φ.Π.Α. και β) λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, για τις τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Μητρουσίου-Λευκώνα-Ορεινής-Βροντούς και Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών, έτους 2017, ποσού 40.918,00 € χωρίς Φ.Π.Α. & 50.738,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για τις ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών “Δήμος ΝΕΤ” και “ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ”.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 20/2017 μελέτης Δ/νσης Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σερρών, έγκριση δαπάνης και ψήφιση-διάθεση πίστωσης για τις υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης και επισκευής μικροφωνικών εγκαταστάσεων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σερρών έτους 2017.

ΘΕΜΑ 15ο:   Έκθεση   εσόδων  –  εξόδων  Β΄  τριμήνου  2017,   για  τον  έλεγχο  υλοποίησης – εκτέλεσης  του προϋπολογισμού, έτους 2017.

ΘΕΜΑ16ο:  Έγκριση   επιβολής  τέλους   για  χρήση  του  κεντρικού   πάρκου  για   ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

ΘΕΜΑ 17οΔιάθεση πίστωσης ποσού 74,40 € για τη δημοσίευση περίληψης Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση κανονισμού παραχώρησης χρήσης κεντρικού πάρκου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων”

ΘΕΜΑ 18ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 95,48 € για τη δημοσίευση περίληψης Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση κανονισμού λειτουργίας χριστουγεννιάτικης αγοράς “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ”.

ΘΕΜΑ 19ο: Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή δημοσιεύσεων διακήρυξης έργου “Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών” .

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2017 που αφορά δικαστικές δαπάνες.

ΘΕΜΑ 21οΈγκριση ή μη αίτησης παραίτησης της κας Καραμανάβη Μεταξίας μέλους της επιτροπής από την επιτροπή διαγωνισμών.   

 

 

Ωρα

(Παρασκευή) 12:00 - 14:47

Τόπος

Δημαρχείο Σερρών

Λεωφόρος Μεραρχίας 1, Σέρρες

Γράψτε το σχόλιό σας...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.