Ιούνιος, 2016

.01Ιου20:00.23:0029 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών20:00 - 23:00 Διοικητήριο Π.Ε. Σερρών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Με κυριότερα θέματα την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και των δήμων Εμμ. Παππά, Ηράκλειας και ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Σερρών για το έτος 2016-2017 και την έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους στην ΔΕΥΑ Σερρών, για την εφαρμογή του προγράμματος, την λήψη απόφασης για εγγραφές-διαγραφές των νηπίων-βρεφών, στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών για το έτος 2016-2017 και την έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 θα συνεδριάσουν την Τετάρτη 1 Ιουνίου στις 8 μ.μ. τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 29 θέματα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση της αριθμ. 51/2016 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ με θέμα: ¨Έγκριση ισολογισμού έτους 2015¨.                                                                                             

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ.

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών, Εμμ. Παπά, Ηράκλειας και ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Σερρών για το έτος 2016-2017.                                                                                           

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους στην ΔΕΥΑ Σερρών, για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: ¨Αντικεραυνική προστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών¨.                                                                         

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 70/2016 απόφασης του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. με θέμα: ¨Λήψη απόφασης για εγγραφές-διαγραφές των νηπίων-βρεφών, στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών για το έτος 2016-2017¨.

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ  Χατζημαργαρίτης Μ.

ΘΕΜΑ   6ο:    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 301/2016 Α.Δ.Σ. ¨Αποδοχή του προτεινόμενου από την Εθνική Τράπεζα συμβιβασμού, που αφορά την διαφορά του Δήμου Σερρών για τους τόκους καταθέσεων κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   7ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση υλοποίησης των δράσεων του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του δικτύου ¨Military Assets as Public Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές περιοχές ως δημόσιοι χώροι¨ που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας URBACT III.

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ  Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.                                                                                                 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση χορήγησης θέσεων στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς με άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’.                                                                                                

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ  10ο:   Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ  11ο:   Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση επιβολής προστίμου για αυθαίρετη βόσκηση σε κτηνοτρόφους του Δήμου μας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για την επισκευή σαρώθρου του Δήμου Σερρών.                           

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας φωτιστικών σωμάτων έτους 2016.                                                                                                 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Ασφάλιση τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών για το έτος 2016-2017¨.                                                                                                  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων κληροδοτήματος ¨Κ. Μητσάκου – Εμφιετζόγλου¨ από μεσίτες ακινήτων βάσει της παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013.                                                                 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου στο δημοτικό θέατρο (θεατράκι).                                                                                                

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  18ο:   Παραχώρηση χρήσης χώρων από τον ΟΑΕΔ στο Δήμο Σερρών.                                                                                                

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ  19ο:   Σχετικά με δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής στέγης στον Σύλλογο Φίλων – Εθελοντών της εταιρείας προστασίας ανηλίκων Σερρών.                                                            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ  20ο:   Σχετικά με διαγραφή τμήματος ακινήτου από το Κτηματολόγιο του Δήμου Σερρών.                                                                                                  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ  21ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων:

α) Εργασίες οδικής ασφάλειας και  βελτίωση  προσβασιμότητας  έτους   2016  και

β) Εργασίες  οδοστρωσίας  –  ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή   Σιγής   πόλης Σερρών έτους 2016.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

α) Αντιστήριξη τοιχίου κοιμητηρίου Τ.Κ. Κουμαριάς,

β) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Σκουτάρεως,

γ) Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια,

δ) Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Αναγέννησης   και

ε) Κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας  στο  Πολιτιστικό  Κέντρο  Μο                            νοκκλησιάς.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  26ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τον μήνα Ιούνιο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τον μήνα Μάιο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  29ο:   Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

Ωρα

(Τετάρτη) 20:00 - 23:00

Τόπος

Διοικητήριο Π.Ε. Σερρών

Μεραρχίας 36, Σέρρες