49 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών 49 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών

Ιούλιος, 2017

.19Ιούν20:00.22:3049 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών20:00 - 22:30 Διοικητήριο Π.Ε. Σερρών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για αποζημίωση, λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Κεντρικό Πάρκο της πόλης των Σερρών καθώς και Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών¨ είναι δύο από τα 49 θέματα στην ατζέντα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, που θα συνεδριάσει την Τετάρτη 19 Ιουλίου, ωρα 20.00 στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου.

ΘΕΜΑ   1ο:    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Κεντρικό Πάρκο της πόλης των Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   2ο:    Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 26/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού δημοτικών συμβούλων για την ¨Επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων¨ της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   3ο:    Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του  έργου: ¨Τσιμεντοστρώσεις, συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους 2014 Δημ. Ενότητας Μητρουσίου.                                                                                                                 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο 9ο International Meeting of Tourism στην Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας από 4 έως 7 Οκτωβρίου 2017.                        

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   5ο:    Καθορισμός αμοιβής Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   6ο:    Τροποποίηση τμήματος των δράσεων που υλοποιούνται από το Δήμο Σερρών στο πλαίσιο του δικτύου MAPS και έγκριση συμμετοχής σε αυτές.                          

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση υλοποίησης της πράξης: ¨Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων – Green Crew¨ στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.                           

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση υλοποίησης της πράξης: ¨Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή – Cultural Dipole¨ στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.                           

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨ στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨.                      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.                                                               

ΘΕΜΑ  10οΑποδοχή χρηματοδοτήσεων:

α) Για την υλοποίηση της πράξης ¨Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού από το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  έγκριση υλοποίησης αυτής και

β) Για την υλοποίηση  της πράξης ¨Αναβάθμιση και  Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του  Δήμου Σερρών¨ από  το  Ε.Π. ¨ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣΑΝΑΠΤΥΞΗ¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων συντήρησης τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων ορεινού βοσκοτόπου (ομβρολεκάνες, δεξαμενές, ποτίστρες ζώων) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μενοικίου όρους, της Τ.Κ. Οινούσας του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Τροποποίηση της αρ. 336/2015 κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση πρακτικών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32  Ν. 1080/1980.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός καινούργιου πετρελαιοκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου (CLARK).

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας κάδων απορριμμάτων έτους 2017.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας τεσσάρων (4) καινούριων απορριμματοφόρων για το έτος 2017 και 2018.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης λέβητα για το Δημοτικό Σχολείο Λευκώνα του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 18569/11-5-2017 σύμβασης για την προμήθεια παγκακιών και των δοχείων απορριμμάτων που αναφέρονται στο έργο: ¨Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2017¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  22ο:   Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών & μείωση της οφειλής του από το ημερήσιο τέλος λαϊκών αγορών Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  23ο:   Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  24ο:   Ανάκληση της με αρ. 16/2017 ΑΔΣ και λήψη νέας απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής στέγης.

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  25ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  26ο:   Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για την προμήθεια κλιματιστικών έτους 2017.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  27ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 του Δήμου Σερρών για τη διενέργεια προμήθειας φοριαμών γραμματοθυρίδων, για τις ανάγκες της Τ.Κ. Πεπονιάς του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  28ο:   Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017 για δράσεις πυροπροστασίας από κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ 2017 (πρώην ΣΑΤΑ).

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 305/2017 ΑΔΣ: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (58η) για την προμήθεια μαρμάρων, τιμής ένεκεν, για τον τάφο του θανόντα Τσιντσάρη Ιωάννη του Νικολάου¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  30ο:   Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή Δικηγόρου, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  31ο:   Τροποποίηση της αρ. 488/2016 ΑΔΣ περί ¨Έγκρισης καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου:

α) στο Ο.Τ. 227 του Δήμου Σερρών ως προς τον χαρακτηρισμό του ως ¨Χώρο Δημοτικού Σχολείου¨   και

β) στο Ο.Τ. 95 του Δήμου Σερρών ως προς τον χαρακτηρισμό του ως   ¨Χώρο πρασίνου – πλατεία¨ και τον καθορισμό χώρου Ιερού Ναού.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου Δ.

ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση ανανέωσης δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση δημοτικής στέγης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση τροποποίησης της παρ. 2 & 3 ου άρθρου 6 της υπ’ αρ. 784/2015 Α.Δ.Σ., περί επιβολής τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  35ο:   Περί σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για εκποίηση δημοτικού ακινήτου ΑΚΔ 976 στην περιοχή της Ακροπόλεως.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  36ο:   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών που απαιτούνται από τον ΟΤΕ για τη σύνδεση τηλεφωνικής γραμμής στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τοπικής Κοινότητας Προβατά του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  37ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.                       

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  και Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ  38ο:   Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  39ο:   Έγκριση διενέργειας του προϋπολογιστικού πίνακα ¨Επισκευή – μόνωση εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης και υγρομόνωση του δώματος του Δημ. Σχολείου Σκουτάρεως¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  40ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Αποπεράτω-ση Ηλεκτροφωτισμού Πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  41ο:   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών:

α) 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου  και  δημιουργία νέων ταφώνων¨,

β) 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής  και  δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Άνω Βροντούς¨   και

γ) 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής  και  δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Ορεινής¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  42ο:   Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης προσωρινών κυκλοφορια-κών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου: ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτόστρωσης στην περιοχή Αγίων Αναργύρων πόλης Σερρών έτους 2016¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η

ΘΕΜΑ  43ο:   Κατάρτιση Κανονισμού χρήσης χώρων φορτοεκφόρτωσης στην πόλη των Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  44ο:   Έγκριση πρακτικού Εκτιμητικής Επιτροπής Δήμου Σερρών για εκποίηση άχρηστων αντικειμένων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χράπας Π.

ΘΕΜΑ  45ο:   Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  46ο:   Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2017.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  47ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, των Αντιδημάρχων κ.κ. Γρηγοριάδη Χρήστου και Μερετούδη Δημητρίου και της Δημοτικής Συμβούλου κ. Γεωργούλα Σουλτάνας, για τον μήνα Ιούνιο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  48ο:   Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. Πάσχο Ευθύμιο στην πόλη των Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  49ο:   Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

Ωρα

(Τετάρτη) 20:00 - 22:30

Τόπος

Διοικητήριο Π.Ε. Σερρών

Μεραρχίας 36, Σέρρες

Γράψτε το σχόλιό σας...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.