Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών: «Σκέψου μαζί μου»-δηλώστε συμμετοχή - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών: «Σκέψου μαζί μου»-δηλώστε συμμετοχή - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών