ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ: “Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου και Συντονιστικού Συμβουλίου”. - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ: “Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου και Συντονιστικού Συμβουλίου”. - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών

Ιανουάριος, 2017

.22Ιαν11:30.16:00ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ: “Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου και Συντονιστικού Συμβουλίου”.11:30 - 16:00 ΚΕΔΗΣ

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 1130 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (ΠΡΩΗΝ Δ.Ε.Π.Κ.Α. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 34)

Σας γνωρίζουμε ότι το συντονιστικό συμβούλιο της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της, τη σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της, στις 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (ΠΡΩΗΝ Δ.Ε.Π.Κ.Α. ΟΔΟΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 34),

με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Επικύρωση εγγραφών μελών από τη Γενική Συνέλευση.
  2. Οικονομικός απολογισμός έτους 2016 – προϋπολογισμός έτους 2017.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού.
  5. Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2016.
  6. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
  7. Εκλογές για την ανάδειξη υποψηφίου,Προέδρου, μελών του συντονιστικού συμβουλίου και μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η ημερομηνία 22 Ιανουαρίου 2017 είναι η ΤΕΛΙΚΗ ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης και κατά συνέπεια δε θα ακολουθηθεί η διαδικασία της επαναληπτικής σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 13 του καταστατικού για να αποφευχθεί κάθε άσκοπη μετακίνηση των μελών. Καλούνται όλα τα μέλη της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

Υποψηφιότητες

Όσα μέλη της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα Προέδρου, μελών του συντονιστικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής, μπορούν να το δηλώσουν στο γραφείο της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων, Μεραρχίας 30 – 1ος όροφος, καθημερινά από ώρα 19.00 έως 21.00 ή στο τηλέφωνο- 6977659235 και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης 22 Ιανουαρίου 2017.

Η εκλογική διαδικασία θα αρχίσει αμέσως μετά το τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και θα ολοκληρωθεί την ώρα 16.00.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης είναι ανοιχτές για όλους τους πολίτες.

Ωρα

(Κυριακή) 11:30 - 16:00

Τόπος

ΚΕΔΗΣ

Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες