Φεβρουάριος, 2018

.07Φεβ14:00.17:00Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με 48 θέματα το μεσημέρι της Τετάρτης14:00 - 17:00 Διοικητήριο Π.Ε. Σερρών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   2ο:    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2018 σύμφωνα με την παρ. 11δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   3ο:    Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ποσού έως 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) της Δ.Τ.Υ.  του Δήμου Σερρών έτους 2018 σύμφωνα με την παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   4ο:    Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων, των οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.869,41 € έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 229/1999.                                                                                                                   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   5ο:    Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 € έτους 2018 (για έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016).                                                                                                                    

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   6ο:    Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: ¨Κατασκευή πεζοδρομίων κεντρικού πάρκου Δήμου Σερρών¨.                                                                              Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   7ο:    Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Παγκόσμια Εθελοντική Καμπάνια ¨Let’s do it Greece 2018 – Γίνε η αλλαγή που περιμένεις¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Παγκόσμια Εκστρατεία της WWF ¨Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ¨, για το έτος 2018.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: ¨Έγκριση καλλιτεχνικού απολογισμού θεατρικής περιόδου έτους 2017 και οικονομικού απολογισμού έτους 2017¨.                                                                                                                          

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Τσαλίκογλου Δ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018¨.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού για ένα (1) έτος από 1-6-2018 έως 31-5-2019 για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης ¨Δομές παροχής βασικών αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών¨, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 29-4-2018 έως και 18-12-2018 λόγω ένταξης της πράξης λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία, χρηματοδοτούμε-νο από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση αναπαραγωγής έντυπου υλικού τουριστικής προβολής του Δήμου Σερρών για το έτος 2018.                                                                                                                 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας ενοικίασης μικροφωνικής – φωτισμού, κάλυψης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και επετειακών εκδηλώσεων και ορισμός επιτροπής παραλαβής της εν λόγω υπηρεσίας.                                 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για ¨έξοδα πολιτιστικών – κοιν. – αθλητ. – κλπ. δραστηριοτήτων¨, σύμφωνα με την αριθ. 9/2018 μελέτη.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β.    

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για τακτές εκδηλώσεις του Δήμου Σερρών έτους 2018 και ορισμός επιτροπής παραλαβής της εν λόγω προμήθειας.                               

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  19ο:   Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, στον οποίο θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές καταθέσεις που αφορούν ταυτότητες πληρωμής μέσω συστήματος DIAS CREDIT TRANSFER.                               

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.        

ΘΕΜΑ  20ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εκμίσθωση ιδιωτικού μηχανήματος στην κοινότητα Ορεινής λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  22ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων 2018 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: ¨Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών 2018¨.                                         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ  23ο:   Αποδοχή χρηματοδότησης για τη λειτουργία του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης του έτους 2017.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση μίσθωσης κτηρίων με δημοπρασία για τη στέγαση και λειτουργία τεσσάρων (4) νηπιαγωγείων του Δήμου Σερρών.                                                                                                     

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.    

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών Κωνσταντινάτου, Άνω Βροντούς, Βαμβακούσας, Σκουτάρεως, Αναγέννησης και Καλών Δένδρων.                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση δια δημοπρασίας αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Λευκώνα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  27ο:   Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 609/2016 Α.Δ.Σ. περί ανταλλαγής έκτασης ιδιοκτησίας των κ.κ. Σούζα Ζαχαρία, Σούζα Νικολάου, Σούζα Μιχαήλ και Σούζα Κων/νου, με δημοτική έκταση.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  28ο:   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2017 Α.Δ.Σ. σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλ-λοντικού Ισοζυγίου 2016» Α.Π. 4: «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» μεταξύ του Πράσινου Ταμείου, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: ¨Υποστήρι-ξη του Δήμου Σερρών ως ενδιάμεσο φορέα των ΣΒΑΑ του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας¨.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ  30ο:   Έγκριση συμμετοχής στην 2η εκδήλωση του έργου: ¨Ευρωπαϊκές δεκαετίες¨ που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ¨Ευρώπη για τους πολίτες¨.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σερρών στην πρόσκληση του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία με τίτλο: ¨Δημιουργική επανάχρηση ακίνητης περιουσίας και έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την υποβολή αυτής¨.                                                                                                               

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας ¨Νομιμο-ποίηση υφιστάμενων κτηρίων έτους 2017¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  33ο:   Εφαρμογή του μειωτικού συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 1.8 του ν. 4495/2017 που αφορά την εισφορά σε χρήμα για τις περιοχές των πράξεων εφαρμογής: 1) ¨Άνω Καμενίκια (Π.Ε.1) & Ιμαρέτ (Π.Ε.2)¨, 2) ¨Σφαγεία¨ (Π.Ε.15) και ¨Σαράντα Μαρτύρων¨ (ΠΕ16) και 3) ¨Καλύβια-Ομόνοια (Π.Ε. 12)¨ του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση χρονικής παράτασης:

α) της με αρ. 3569/31-1-2017 σύμβασης στα  πλαίσια  της  προμήθειας  ¨καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου  Σερρών  και  των

Νομικών του Προσώπων¨  και

β) της με αρ. 51906/29-11-2017 σύμβασης για την  προμήθεια  και  τοποθέτηση κινητήριου μηχανισμού ανελκυστήρα σε δημοτικό κτήριο

επί της οδού Κερασούντος της πόλης Σερρών, έτους  2017,  για  επιπλέον ένα μήνα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: ¨Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2017¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  36ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.                      

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χράπας Π., Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  37ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

α) Ολοκλήρωση Κοινοτικού Καταστήματος Ορεινής για την συστέγαση υπηρεσιών,

β) Τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους  2014 Δ.Ε. Μητρουσίου,

γ) Κατασκευή  τσιμενταύλακα  στη  διασταύρωση  της  Ε.Ο.  Ελαιώνα  Βροντούς   και

δ) Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2014.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  38ο:   Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και εξέταση της ένστασης του αναδόχου του έργου: ¨Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  39ο:   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. των έργων:

α) Κατασκευή   εγκαταστάσεων   πυροπροστασίας  στο  κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών    και

β) Επισκευές – συντηρήσεις – ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων έτους 2017.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  40ο:   Ανάκληση της με αρ. 26210/4-4-2012 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, περί ανάθεσης αρμοδιότητας σύνταξης μελετών και κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στον χείμαρρο Αγίων Αναργύρων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  41ο:   Ονοματοδοσία οδών και πλατειών μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής ¨Ονοματοδοσίας Οδών και Πλατειών¨, του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τα πρακτικά 1, 2 και 4/2017.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  42ο:   Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  43ο:   Διαγραφή χρηματικών καταλόγων και επιστροφή χρημάτων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  44ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  45ο:   Διαγραφή ή μη των υπ’ αριθμ. 2331/2017, 2332/2018 και 2333/2018 χρηματικών καταλόγων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  46ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, για το μήνα  Φεβρουάριο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  47ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, για το μήνα Ιανουάριο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  48ο:   Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

Ωρα

(Τετάρτη) 14:00 - 17:00

Τόπος

Διοικητήριο Π.Ε. Σερρών

Μεραρχίας 36, Σέρρες

Γράψτε το σχόλιό σας...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.