Μάιος, 2016

.12Μάι21:00.23:00Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με 23 θέματα21:00 - 23:00 Διοικητήριο Π.Ε. Σερρών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις  12 Μαΐου   2016, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  21:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:          Έγκριση ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ.

ΘΕΜΑ  2ο:            Εξέταση ένστασης  του αναδόχου του έργου: “Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών”.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  3ο:            Έγκριση τροποποίησης  ετήσιου σχεδίου δράσης της ΚΕ.Δ.Η.Σ.  έτους 2016 και αναμόρφωση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκτακτη χρηματοδότηση της ΚΕ.Δ.Η.Σ., για το έτος 2016.

 Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕ.Δ.Η.Σ. κ. Ραμπότας Ευθ.

 ΘΕΜΑ   4ο:          Έγκριση διοργάνωσης της 12ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών.                                                                                              

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   5ο:          Έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού ΙΔΑΧ του Δήμου μας, σε  ιδιωτικές κατασκηνώσεις, έτους 2016.                                                                                                             

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   6ο:          Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο 20ο Διεθνές Συνέδριο Διαχείρισης Κινητικότητας τον Ιούνιο του 2016.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ.

ΘΕΜΑ   7ο:          Έγκριση συνέχισης της πίστωσης και διάθεσης του ποσού για την τροποποίηση του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων.

Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Σταυρούλα.

ΘΕΜΑ   8ο:          Έγκριση ανάθεσης σε τρίτους διαγωνισμού της υπηρεσίας σίτισης των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών, για το σχολικό έτος 2016-2017.                            

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος Μερετούδης Δημήτριος.

ΘΕΜΑ   9ο:          Έγκριση ανακαίνισης γραφείων κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  10ο:         Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας:

α) αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Πεπονιάς και,

β) σχολικού αγρού Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  11ο:         Έγκριση  μελέτης παροχής υπηρεσιών τηλεπισκόπησης και αυτοματισμού δικτύου φωτεινής σηματοδότησης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ.

ΘΕΜΑ  12ο:         Έγκριση διενέργειας για την σύναψη σύμβασης – πλαισίου για την συντήρηση του δικτύου οπτικών ινών του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  13ο:         Έγκριση  διενέργειας παροχής υπηρεσίας:

α) έκδοσης  πιστοποιητικών ελέγχου  των ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου μας και

β) συντήρησης της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Κινηματοθεάτρου “Αστέρια”.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ.

ΘΕΜΑ  14ο:         Έγκριση  διενέργειας προμήθειας, ελέγχου και συντήρησης πυροσβεστήρων των κτηρίων του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ.

ΘΕΜΑ  15ο:         Έγκριση  διενέργειας προμήθειας φυτικού υλικού Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος  κ.  Δούκας Γ.

ΘΕΜΑ  16ο:         Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων:

α) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σκουτάρεως, έτους 2015                                                                                   

β) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μητρουσίου, έτους 2015  και,

γ) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ορεινής και Τ.Κ. Άνω Βροντούς, έτους 2015.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   17ο:        Έγκριση προϋπολογιστικών πινάκων εργασιών των έργων :

α) “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Πολυζωίδη” και,

β) “Αναβάθμιση κτιρίου γραφείων και αποθήκης Αμαξοστασίου Δήμου Σερρών”.                                                                                            

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Ηλ.

ΘΕΜΑ  18ο:         Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: “’Έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίου και έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) έτους 2015”.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  19ο:         Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανακαίνιση στο υπ΄  αριθμ. 12 κατάστημα του Δημοτικού Μεγάρου”.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Ηλ.

ΘΕΜΑ  20ο:         Έγκριση ολοκλήρωσης πράξης “Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών”.

Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ.

ΘΕΜΑ  21ο:         Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  22ο:         Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, κατά τους μήνες      Μάιο και Ιούνιο 2016

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   23ο:        Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:

α) της Αντιδημάρχου κ. Αγιαννίδου Σταυρούλας, από 1 έως  2 Απριλίου 2016

β) του Αντιδημάρχου κ. Στέργιου Γαλάνη, από 14 έως 15 Απριλίου 2016

γ) του Αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου, από 14 έως 15 Απριλίου 2016 και,

δ) του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Χράπα Παντελή, από 5 έως 7 Απριλίου 2016.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

Ωρα

(Πέμπτη) 21:00 - 23:00

Τόπος

Διοικητήριο Π.Ε. Σερρών

Μεραρχίας 36, Σέρρες