Μάρτιος, 2017

.01Μάρ19:00.21:00Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών την 1η Μαρτίου 201719:00 - 21:00 Διοικητήριο Π.Ε. Σερρών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών την 1η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα19:00΄, με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ   1ο:    Συγκρότηση επιτροπής δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2017.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

 

ΘΕΜΑ   2ο:    Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   3ο:    Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ Σερρών.

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   4ο:    Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία: ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών¨.

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   5ο:    Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ¨Δ.Ε.Υ.Α.Σ¨.

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   6ο:    Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999 περί εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   7ο:    Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων:

α) Εργασίες βελτίωσης του δικτύου οριζόντιας οδικής  σήμανσης  δια-

βάσεων και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2014,

β) Κατασκευή – ανακατασκευή τσιμενταυλάκων έδρας, πρώην  Δήμου

Λευκώνα,

γ) Αναβάθμιση χώρων μαζικού αθλητισμού αντισφαίρισης,

δ) Τσιμεντοστρώσεις συντηρήσεις  ασφαλτοστρώσεων  δρόμων  έτους

2014 Δ.Ε. Λευκώνα,

ε) Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2014  και

στ) Αναβάθμιση  πεζοδρομίων  σε  κεντρικές  οδούς  της  πόλης  των

Σερρών.                                                                                            

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Παγκόσμια Εθελοντική Καμπάνια Let’s do it Greece 2017 – καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μία μέρα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Παγκόσμια Εκστρατεία της WWF η ώρα της γης, για το έτος 2017.                                                                                                                          

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   10οΈγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σερρών και του Δήμου Νις της Σερβίας.              

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   11οΈγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: ¨Διοργάνωση της Πανεπιστη-μιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία (άξονας προτεραιότητας ΑΞ06 προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων) ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο: ¨Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού¨.

Εισηγητές: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζίδου Σ.   και Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

 

ΘΕΜΑ   12οΔιαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

 

ΘΕΜΑ   13οΚατάργηση θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό  νέας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

 

ΘΕΜΑ   14οΕπιβολή ή μη προστίμου για τοποθέτηση φωτεινής διαφημιστικής πινακίδας σε ιδιωτικό χώρο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

 

ΘΕΜΑ   15οΑναμόρφωση προϋπολογισμού για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ.

 

ΘΕΜΑ   16οΑναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για τη συνέχιση της προμήθειας και τοποθέτησης συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης στο πάρκινγκ βαρέων οχημάτων και στο αμαξοστάσιο της Δ.Κ. Λευκώνα.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ   17οΑναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και ψήφιση συνεχιζόμενης πίστωσης που αφορά τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο κεφάλαιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ¨Δίκτυο Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

 

ΘΕΜΑ   18οΤροποποίηση της αρ. 37/2017 ΑΔΣ ως προς το πρώτο μέρος αυτής για την μίσθωση ακινήτου (αποθηκευτικού χώρου) για τις ανάγκες του Ε.Π. επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ.

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ.

 

ΘΕΜΑ   19οΑναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

 

ΘΕΜΑ   20οΈγκριση κατάθεσης χρηματικών διαθεσίμων κληροδοτήματος:

α) ¨Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου¨  και

β) ¨Αποστολίδη Ιωάννη¨,

σε πιστωτικό ίδρυμα που επιλέχθηκε για συνεργασία από  το  Δήμο

Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

 

ΘΕΜΑ   21οΈγκριση δαπάνης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 που αφορά το έργο: ¨Έξοδα συντήρησης ακίνητης περιουσίας κληροδοτήματος Αποστολίδη.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

 

ΘΕΜΑ   22οΈγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2017.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

 

ΘΕΜΑ   23οΈγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στο Δήμο Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

 

ΘΕΜΑ   24οΈγκριση διενέργειας προμήθειας σημαιών για το σημαιοστολισμό των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών για το έτος 2017.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   25οΓνωμοδότηση για συμπληρωματική αναγραφή ονομάτων Δημάρχων της πόλης των Σερρών στον πίνακα των Δημάρχων της πόλης των Σερρών.             

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   26οΈγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αριθμ. 3811 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών.                                                                                                  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   27οΈγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών του οικισμού Κρίνου της Δ.Κ. Σερρών, της Τ.Κ. Ελαιώνα και της Τ.Κ. Κάτω Καμήλας.                                                                                                   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   28οΈγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών κυνοκόμων για τις ανάγκες του κυνοκομείου του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ   29οΈγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης σε οικόπεδο στην περιοχή Ιμαρέτ – Άνω Καμενίκια.                                                                                                   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   30οΈγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση:

α) του κτηρίου του πρώην Αστυνομικού Σταθμού και  μετά  Αγρονομι-

κού Σταθμού Σκουτάρεως, στην Δ.Κ. του Δήμου Σερρών   και

β) του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κωνσταντινάτου, στον Πολιτιστικό

Σύλλογο ¨Ιωάννης Θεολόγος¨.                                                                                                    

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   31οΈγκριση ανάκλησης όλων των κοινοποιήσεων της πράξης επιβολής μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην περιοχή Άνω Καμενίκια και Ιμαρέτ του Δήμου Σερρών καθώς και της αριθμ. 721/2012 Α.Δ.Σ.                                                                                                    

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   32οΣχετικά με την απομάκρυνση ή μη αψίδας έμπροσθεν του Δημαρχείου.                                                                                                    

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   33οΈγκριση μελέτης και εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας ¨Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου:

α) στην Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών,

β) στην Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών,

γ) στην Δ.Ε. Λευκώνα του Δήμου Σερρών και στις Τ.Κ. Ορεινής και

Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών.                                                                                                   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.

 

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Λευκώνα.                                                                                                   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση παράτασης των συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. του υπάρχοντος προσωπικού για ένα (1) έτος από 29-04-2017 έως και 28-04-2018 λόγω ένταξης της πράξης λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία (άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ) χρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ.

ΘΕΜΑ  36ο:   Έγκριση παράτασης σύμβασης υπηρεσίας ¨Βελτίωση της ασφάλειας των μετρητικών διατάξεων παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των σχολικών κτηρίων¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  37ο:   Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης και εξέταση εξαίρεσης διάνοιξης του πεζόδρομου μεταξύ των Ο.Τ. 858 και 859 του έργου: ¨Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2013¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  38ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2014¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  39ο:   Έγκριση προσαρτήματος Ι της αρ. πρωτοκόλλου 2175/2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της Δ.Ε.Δ.Α.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  40ο:   Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  41ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στις κ.κ. Γαβριηλίδου-Σαμαρτζίδου Αικατερίνη και Φιδάνη Τασούλα, πρώην δημοτικών  υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  42ο:   Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ.  Λιούρο Νικόλαο του Ευθυμίου, στην Τ.Κ. Αγίας Ελένης.

                              Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ  43ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της αντιδημάρχου κ. Αγιαννίδου Σταυρούλας και του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Χράπα Παντελή, για τον μήνα Μάρτιο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

Ωρα

(Τετάρτη) 19:00 - 21:00

Τόπος

Διοικητήριο Π.Ε. Σερρών

Μεραρχίας 36, Σέρρες

Γράψτε το σχόλιό σας...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.