δράση 3.2«Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών δράση 3.2«Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών

Νοέμβριος, 2016

.07Νοέ(Νοέ 7)09:00.31Δεκ(Δεκ 31)14:00δράση 3.2«Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»(Νοέμβριος 7) 09:00 - (Δεκέμβριος 31) 14:00

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Σερρών ενημερώνει τους μελισσοκόμους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση 3.2«Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», ότι από φέτος πρέπει να υποβάλουν μέχρι το τέλος του έτους στη ΔΑΟΚ Σερρών , αίτηση-δήλωση για τη συμμετοχή τους στη δράση.

Δικαιούχοι ενίσχυσης της δράσης 3.2 είναι όσοι:

 • α) Έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.
 • β) Είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον  εκατόν δέκα (110) παραγωγικών μελισσοσμηνών και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της παραγωγής τους να είναι 8.000 €.
 • γ) Είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ μέχρι την λήξη του κάθε ετήσιου προγράμματος, δηλ. μέχρι 31 Ιουλίου του έτους του προγράμματος.
 • δ) Έχουν υποβάλλει την αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείμασης στις ΔΑΟΚ που ανήκουν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 • ε) Έχουν υποβάλλει την αίτηση δήλωσης για συμμετοχή στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στη ΔΑΟΚ που ανήκουν μέχρι 31/12/2016.

 

Σχετικά με τη δεύτερη επιδοτούμενη δράση  3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών) δικαιούχοι είναι :

 • α) Οι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον είκοσι (20) κυψελών .
 • β) Οι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ μέχρι την λήξη του κάθε ετήσιου προγράμματος, δηλ. μέχρι 31 Ιουλίου του έτους του προγράμματος.
 • γ) Όσοι έχουν υποβάλλει την αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείμασης στη ΔΑΟΚ Σερρών 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την συγκεκριμένη δράση θα ξεκινήσει τους πρώτους μήνες του έτους 2017.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις δύο παραπάνω δράσεις θα δοθούν μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης.

 

Ανακεφαλαιώνοντας,  σχετικά με τις υποχρεώσεις των μελισσοκόμων :

 • 1) Όλοι οι μελισσοκόμοι πρέπει να προσέλθουν στην ΔΑΟΚ Σερρών μέχρι 31/12/2016, για να δηλώσουν των αριθμό των κυψελών διαχείμασης.
 • 2) Όσοι ενδιαφέρονται για τη δράση  «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» ,πρέπει επίσης  να προσέλθουν στη ΔΑΟΚ Σερρών μέχρι 31/12/2016 για την υποβολή επιπλέον αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στη δράση αυτή.
 • 3) Όσοι ενδιαφέρονται για τη δράση  «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών),  δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν επιπλέον  αίτηση – δήλωση στη ΔΑΟΚ Σερρών για τη  συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Γι΄ αυτή τη δράση θα ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία υποβολής αιτήσεων την άνοιξη του 2017.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι στην Υπηρεσία μας (Γραφείο 9), από τη γεωπόνο Ράμναλη Παρασκευή, τηλ. 23213 -55217.

 

Ωρα

Νοέμβριος 7 (Δευτέρα) 09:00 - Δεκέμβριος 31 (Σάββατο) 14:00