Ιούλιος, 2016

.15Ιούν(Ιούν 15)08:00.31Αυγ(Αυγ 31)14:00Eκδοση ατομικών δελτίων υγείας μαθητών(Ιούλιος 15) 08:00 - (Αύγουστος 31) 14:00 ΠΕΔΥ Σερρών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Σχετικά με τη έκδοση των ΑΔΥΜ (Ατομικών  Δελτίων Υγείας ) των μαθητών ηλικίας από 14 ετών και πάνω, το Νοσοκομείο Σερρών γνωστοποιεί ότι από φέτος θα συμπληρώνονται αποκλειστικά από τους Ιατρούς (Παθολόγους ή Γενικής Ιατρικής)  του ΠΕΔΥ Σερρών (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας) το οποίο αποτελεί Δημόσια Δομή Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και περιλαμβάνει όλες τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΠΥ καθώς και τα Κέντρα Υγείας (Ν. 4238/17.2.2014).

Μαθητές της πόλης των Σερρών ηλικίας άνω των 14 ετών

Οι μαθητές άνω των 14 ετών ,της πόλεως των Σερρών θα απευθύνονται για τη συμπλήρωση των ΑΔΥΜ στους Ιατρούς (Παθολόγους ή Γενικής ιατρικής ) του  ΠΕΔΥ Σερρών που στεγάζεται στο χώρο του παλιού Νοσοκομείου Σερρών κατόπιν ραντεβού (τηλέφωνο 23210 65493) .

Μαθητές της πόλης των Σερρών ηλικίας κάτω των 14 ετών

Οι μαθητές της πόλεως των Σερρών κάτω των 14 ετών  θα απευθύνονται για τη συμπλήρωση των ΑΔΥΜ στους Παιδιάτρους του Νοσοκομείου Σερρών , μόνο κατόπιν ραντεβού (τηλέφωνο 23210 51410).

Μαθητές της επαρχίας

Όλοι οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επαρχίας περιφέρειας Σερρών, ανεξαρτήτου ηλικίας, θα εξυπηρετούνται για τη  συμπλήρωση των ΑΔΥΜ  από τους Ιατρούς (Παθολόγους, Παιδίατρους ή Γενικής ιατρικής ) των οικείων  Κέντρων  Υγείας και  Περιφερειακών  Ιατρείων.

Ωρα

Ιούλιος 15 (Παρασκευή) 08:00 - Αύγουστος 31 (Τετάρτη) 14:00

Τόπος

ΠΕΔΥ Σερρών

Ιπποκράτη 4, Σέρρες