ΚΕ.Θ.Ι.Σ. -Ημερίδα: πρόγραμμα HO.R.S.E. (άλογο και αυτισμός) - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών ΚΕ.Θ.Ι.Σ. -Ημερίδα: πρόγραμμα HO.R.S.E. (άλογο και αυτισμός) - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών