ΚΕΘΙΣ: «Με θεραπευτή το άλογο…» - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών ΚΕΘΙΣ: «Με θεραπευτή το άλογο…» - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών