Απρίλιος, 2017

.24Απρ12:30.14:00Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών12:30 - 14:00 Δημαρχείο Σερρών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 24   Απριλίου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών (Γραφείο Αντιπολίτευσης), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

ΘΕΜΑ 1οΟρισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για την εκδίκαση της Αίτησης του κ. Σταμάτη Πυρίλη του Γεωργίου, κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ  2ο:   Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας για πρωτοετείς φοιτητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση   όρων    δημοπρασίας   εκμίσθωσης   αγροτεμαχίων   της   Τοπικής   Κοινότητας Κωνσταντινάτου. 

ΘΕΜΑ 4ο  Έγκριση     όρων    δημοπρασίας     εκμίσθωσης     αγροτεμαχίων    της    Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα.

ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση  διάθεσης  και  ψήφισης  πίστωσης  παροχής  υπηρεσίας για τη δημιουργία ψηφιακών αρχείων δικτύου φωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ  6ο:   Έκθεση   εσόδων  –  εξόδων  A΄  τριμήνου  2017,   για  τον  έλεγχο  υλοποίησης – εκτέλεσης  του προϋπολογισμού, έτους 2017.

ΘΕΜΑ    7οΈγκριση  τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ. 30/2017 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας ετήσιας συντήρησης και επισκευής καυστήρων Δημοτικών κτιρίων, με ενσωματωμένη την προμήθεια ανταλλακτικών.

ΘΕΜΑ    8ο:  Έγκριση   διενέργειας της προμήθειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. 6/2017 μελέτης της Δ/σης Κοιν. Προστασίας Υγείας Παιδείας & Πολιτισμού.και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την “Προμήθεια ειδών γραφείου και αρχειοθέτησης και γραφικής ύλης-καθαριστικών-εξοπλισμού γραφείων, στα πλαίσια της πράξης του ΕΣΠΑ», ποσού 8.283,31 € χωρίς ΦΠΑ & 10.271,30 € με ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ   9οΈγκριση μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια ειδών γραφείου και ειδών καθαριότητας», ποσού 6.736,33 € στο πλαίσιο της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών» ( Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”)

Ωρα

(Δευτέρα) 12:30 - 14:00

Τόπος

Δημαρχείο Σερρών

Λεωφόρος Μεραρχίας 1, Σέρρες

Γράψτε το σχόλιό σας...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.