Παράταση για 2 μεγάλα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών Παράταση για 2 μεγάλα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών

Ιούνιος, 2016

07Ιουν(Ιουν 7)08:0008Ιούλ(Ιούλ 8)08:00Παράταση για 2 μεγάλα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020(Ιούνιος 7) 08:00 - (Ιούλιος 8) 17:00

Περισσότερα

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Δόθηκε παράταση για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι:

  • Για τη δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών”, 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00.
  • Για τη δράση “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”,8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Οικονομίας, η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της μεγάλης ώθησης που προκάλεσε στο επενδυτικό ενδιαφέρον η πρόσφατη απόφαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που επιτρέπει την λήψη προκαταβολής χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής.

Σημειώνει ακόμη πως η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των δυο δράσεων αποτέλεσε ένα ακόμα κίνητρο για τους ενδιαφερομένους.

Ωρα

Ιούνιος 7 (Τρίτη) 08:00 - Ιούλιος 8 (Παρασκευή) 17:00