Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με 20 θέματα - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με 20 θέματα - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών

Οκτώβριος, 2016

.26Οκτ19:00.21:00Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με 20 θέματα19:00 - 21:00 Διοικητήριο Π.Ε. Σερρών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2017.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός και αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Π.Ε. κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων.
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ.

ΘΕΜΑ 4ο: Σχετικά με πρόταση για συνεργασία του Δήμου Σερρών με τον Δήμο της Αγίας Νάπας Κύπρου.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων αφιερωμένων στην παγκόσμια ημέρα αναπήρων (3 Δεκεμβρίου) με τον τίτλο: ¨Φωτεινές Μέρες¨.
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μνημονίων ενεργειών αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 2017 από χιονοπτώσεις – παγετό, πλημμύρες και σεισμούς.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, του Νομικού Προσώπου του Δήμου και του Τμ. Δημόσιας Υγείας, έτους 2016.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού περί επιβολής τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπάνης για την εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων στις Τ.Κ. Κοινότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 12ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 για την εκτέλεση εργασιών ευπρεπισμού στον δημοτικό λαχανόκηπο.
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ.

ΘΕΜΑ 13ο: Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Δήμο Σερρών και ορισμός μελών επιτροπής σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2015¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 16ο: Διαγραφή υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ 17ο: Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ 18ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου για τον μήνα Οκτώβριο.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τον μήνα Οκτώβριο.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

Ωρα

(Τετάρτη) 19:00 - 21:00

Τόπος

Διοικητήριο Π.Ε. Σερρών

Μεραρχίας 36, Σέρρες