Το ΕΒΕΣ εγκαλεί τον Δήμο Σερρών για υπέρογκες χρεώσεις στα απορρίμματα

Το ΕΒΕΣ εγκαλεί τον Δήμο Σερρών για υπέρογκες χρεώσεις στα απορρίμματα

σκουπίδια-απορρίμματαΟ Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών Δημήτριος Γιαννάκης με επιστολή του προς τον Δήμο Σερρών και συγκεκριμένα προς τον  Αντιδήμαρχο καθαριότητας κ. Παντελή Χράπα ζητούνται πληροφορίες για τη διαδικασία και το κόστος εναπόθεσης απορριμμάτων επιχειρήσεων με αφορμή τις υπέρογκες χρεώσεις σε επιχειρήσεις «42€/τόνο και μάλιστα χωρίς να πρόκειται για αδρανή ογκώδη υλικά»

Στην επιστολή αναφέρεται αναλυτικά:

Κύριε Αντιδήμαρχε,
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρηματίες – επαγγελματίες σε συνεργασία με το Δήμο Σερρών, προκειμένου να εναποθέτουν τα κάθε λογής απορρίμματα (αδρανή υλικά, ογκώδη υλικά, ανακυκλώσιμα υλικά, βιομηχανικά απορρίμματα, διάφορα υλικά και πολλά άλλα) που προέρχονται από την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ( σε όλες τις περιοχές του Δ. Σερρών και στη ΒΙ.ΠΕ.) , ώστε να είναι σύννομοι βάσει των ισχυουσών διατάξεων.
Επίσης, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε και ειδικότερα, ύστερα από την ανακοίνωση εκ μέρους του Δήμου Σερρών της έναρξης εφαρμογής του Ν. 2939/2001 και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (περί εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών κ.ά. προϊόντων και περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις), για την όλη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι επαγγελματίες (δηλαδή σε ποια υπηρεσία απευθύνονται, τον τρόπο της αποκομιδής κ.λ.π.)
Θα θέλαμε, επίσης, να μας ενημερώσετε για το κόστος που επιφέρει στους επιχειρηματίες η όλη διαδικασία εναπόθεσης των απορριμμάτων,  τόσο των διαφόρων απορριμμάτων, όσο και ειδικότερα των αδρανών και ογκωδών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Σερρών (ανά κατηγορία απορριμμάτων), δεδομένου ότι έχουν παρατηρηθεί υπέρογκες χρεώσεις σε επιχειρήσεις – μέλη μας (π.χ. 42€/τόνο και μάλιστα χωρίς να πρόκειται για αδρανή ογκώδη υλικά.)
    Παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας, προκειμένου να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις – μέλη μας και ειδικότερα τα μέλη του Δ.Σ κατά την αποψινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Σερρών.
    Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνηση επί των ερωτημάτων μας.