«Φιλανθρωπική» συναυλία, αλλά η «ηχητική κάλυψη» του συνθέτη στοιχίζουν… 3.000 € στο ΔΗΠΕΘΕ Σερρών!!!

«Φιλανθρωπική» συναυλία, αλλά η «ηχητική κάλυψη» του συνθέτη στοιχίζουν… 3.000 € στο ΔΗΠΕΘΕ Σερρών!!!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε: «Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  ΣΕΡΡΩΝ προσκάλεσε το  ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΕΡΡΩΝ  υπό την αιγίδα του ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, να παρουσιάσει το έργο του  Λευτέρη Αερόπουλου «Καλώς ήρθατε αφεντάδες », τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 στις 8.00’ μ.μ. στο  Δημοτικό θέατρο ΑΣΤΕΡΙΑ στις Σέρρες.

Πρόθεση αυτής της πρωτοβουλίας  είναι να ευαισθητοποιηθεί το κοινό της πόλης  απέναντι σε αδύναμες κοινωνικά ομάδες, για το λόγο αυτό καλούμε τους πολίτες του Δήμου Σερρών να στηρίξουν με την παρουσία και την προσφορά τους  αυτή την προσπάθεια την ημέρα της παράστασης.

Στο φουαγιέ του θεάτρου  θα συγκεντρωθούν τρόφιμα αντί εισιτηρίου για την Κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερρών.»

Αυτό που δεν αποκαλύπτει η ανακοίνωση, είναι αυτό που περιγράφεται στην απόφαση που αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην οποία διαφαίνεται, ότι τη συναυλία την «παραχωρεί» βεβαίως ο συνθέτης, αλλά το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών πέρα από τη συμμετοχή του, «με το προσωπικό που χρειάζεται για την τεχνική και διοικητική επάνδρωσή της» καλύπτει και τα «επί πλέον έξοδα ηχητικής κάλυψης και άλλων αναγκών» με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000). τα οποία θα δοθούν στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του Μουσικού Εργαστηρίου Σερρών, με τα νόμιμα βεβαίως παραστατικά!

Η ερώτηση (πέρα από την … κοροϊδία περι «φιλανθρωπίας») που απευθύνουμε στους … «υπευθύνους»: Προσδοκούν ότι τα τρόφιμα «μακράς διαρκείας» που θα μαζέψουν θα υπερκαλύψουν το ποσό των «εξόδων ηχητικής κάλυψης» (σ.σ. αλήθεια τι σημαίνει αυτό σε ένα άρτια εξοπλισμένο θέατρο). Και γιατί δεν έδωσαν τα χρήματα απευθείας στην Κοινωνική Κουζίνα του Δήμου Σερρών;;;

Να σημειώσουμε ότι “προς τιμή τους” στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν τα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κυρτάσογλου Δημήτριος και η κα Κιοσσέ Ανθούλα, οι οποίοι επισήμαναν τα χρήματα να δοθούν απ’ ευθείας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Υπερ της απόφασης ψήφισαν η Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ένα ακόμη μέλος, ενώ απουσίαζαν τέσσερα μέλη της επιτροπής.

 Ακολουθεί η ανάρτηση του Πρακτικού της ανάθεσης στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5

Στις Σέρρες σήμερα 1 Μαρτίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14.00′ μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών συνεδρίασε ύστερα από την αρ. 5/26-2-2016 πρόσκληση της Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερρών.

Παρόντες ήταν οι κ.κ. : Μπιτζίδου Σοφία, Πρόεδρος, Γάτσιος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος, Κυρτάσογλου Δημήτριος, Μέλος, Κιοσσέ Ανθούλα, Μέλος, Κοτσιρέα Μαρία, Μέλος,

Απόντες: Τερζής Βασίλειος, Μέλος,Ηλιοπούλου Σταλαχτή , Μέλος, Σπυρίδου Γιούλη, Μέλος, Τσιαπαρίδου Μαρία, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλειοψηφία η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 29

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση διοργάνωσης συναυλίας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών με φιλανθρωπικό σκοπό στην αίθουσα των Αστεριών.

Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η κ. Πρόεδρος είπε στα μέλη του Δ.Σ. τα εξής: Όπως γνωρίζετε, το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών υποστηρίζει την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και προτάσεων που στόχο έχουν μέσω του πολιτισμού την υποστήριξη ευπαθών ομάδων συμπολιτών μας.

Επομένως θεωρούμε υποχρέωση και ευγενική συμμετοχή μας, το να συμβάλουμε με οικονομοτεχνική κάλυψη στην συναυλία που παραχωρεί ο Σερραίος συνθέτης Λευτέρης Αερόπουλος και το Μουσικό Εργαστήρι Σερρών «Καλώς ήρθατε αφεντάδες» στις 11 Απριλίου 2016, ώστε να συγκεντρωθούν τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο και την κουζίνα του Δήμου από τη οποία σιτίζονται καθημερινά άποροι και ευρισκόμενοι σε οικονομική δυσπραγία συμπολίτες μας.

Η είσοδος των θεατών στην συναυλία θα γίνεται με την προσφορά από κάθε θεατή, αντί αντιτίμου εισιτηρίου, στερεών τροφίμων μακράς διάρκειας.

Για την εν λόγω εκδήλωση το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών διοργανώνει στην αίθουσα του Δημοτικού θεάτρου Αστέρια, με το προσωπικό που χρειάζεται για την τεχνική και διοικητική επάνδρωσή της και προκειμένου να καλυφθούν επί πλέον έξοδα ηχητικής κάλυψης και άλλων αναγκών, προτείνεται και αποφασίζεται η οικονομική συμμετοχή του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) μικτά σε βάρος του Κ.Α. 02.21.64.00.00 στο σκέλος των εξόδων του πρ/σμού του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών χρήσης 201 6, που φέρει την ένδειξη “Διάφορα έξοδα”.

Ποσό που θα καταβληθεί με την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών προς την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του Μουσικού Εργαστηρίου Σερρών.

Την απόφαση συνοδεύει η αίτηση συνεργασίας του Μ.Ε.Σ. και του κυρίου Λευτέρη Αερόπουλου. Έχοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα εισηγούμαι την ψήφιση του θέματος.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει την εισήγηση της κ. Προέδρου, και τη δαπάνη συνολικού ποσού ύψους 3.000,00 € για την κάλυψη επί πλέον εξόδων ηχητικής κάλυψης και άλλων αναγκών.

Β. Ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.21.64.00.00 στο σκέλος των εξόδων του πρ/σμού του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών χρήσης 201 6, που φέρει την ένδειξη “Διάφορα έξοδα”.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν τα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κυρτάσογλου Δημήτριος και η κα Κιοσσέ Ανθούλα, οι οποίοι επισήμαναν τα χρήματα να δοθούν απ’ ευθείας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 29/2016. Συντάχθηκε και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί :

Η συνέντευξη τύπου για την εκδήλωση:

https://youtu.be/h40OgFV5cik