Φιλοζωικός Όμιλος Σερρών: 10 προτάσεις του προς τους υποψηφίους δημάρχους του Δήμου μας για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων

αδέσποτα-σκυλια1.Υλοποίηση του εκπαιδευτικού Προγράμματος  της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, «Συμβιώνω με τα Ζώα γύρω μου», το οποίο έχει την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, για το σχολικό έτος  2014-15 στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Σερρών.

2.Ενημέρωση και εκπαίδευση των ενήλικων πολιτών από το Δήμο Σερρών  για τους κανόνες ευζωίας των ζώων καθώς και την αναγκαιότητα εμβολιασμού και στείρωσης αυτών. Έκδοση και διανομή  ενημερωτικού υλικού στους χώρους πολλαπλών χρήσεων του Δήμου, αλλά και σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις ανά περιοχή.

 3.Το μεγάλο πρόβλημα της εγκατάλειψης των ιδιόκτητων  ζώων, αποτελεί τη βασικότερη αιτία  δημιουργίας των αδέσποτων στο Δήμο μας.

Σύμφωνα με το νόμο 4235/14, άρθ. 47, ο ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας οφείλει να προσκομίζει ή να αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του.

Υπάρχει λοιπόν αδήριτη ανάγκη να ειδοποιηθούν  ΟΛΟΙ οι δημότες του Δήμου Σερρών για την υποχρέωσή τους αυτή και για τα πρόστιμα που επισείει  η μη συμμόρφωσή  τους.  Προκύπτει  επίσης, η υποχρέωση του Δήμου να δημιουργήσει Τράπεζα Δεδομένων με τα στοιχεία των ιδιοκτητών σκύλων και των ίδιων των ζώων, ώστε να υπάρχει  η καταγραφή τους στο Δήμο  και να ελέγχεται η ιχνηλασιμότητά τους.

 4. Ενεργοποίηση και Συνεργασία του Δήμου Σερρών με την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας,  η οποία αποτελεί  τον  αρμόδιο φορέα έλεγχου και εφαρμογής του νόμου 4039 & 4235 για τα ζώα, ώστε να υπάρχει πρακτική συνεργασία σε θέματα παθητικής κακοποίησης των δεσποζόμενων ζώων, εγκατάλειψης αυτών κλπ. (τα έσοδα από τα πρόστιμα των παραβάσεων θα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ταμείου του Δήμου για τις ανάγκες των αδέσποτων).

5 Από τις μεγαλύτερες «πηγές» αδέσποτων ζώων στο Δήμο μας, είναι οι ανεξέλεγκτες γέννες των ιδιόκτητων ζώων.  Επιβάλλεται επομένως, να δοθούν κίνητρα από το Δήμο Σερρών προς τους πολίτες για να στειρώνουν τα ζώα τους (για παράδειγμα, συνεννόηση με τους κτηνιάτρους για να υπάρξει ένα οικονομικότερο τιμολόγιο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πχ. 6 μηνών, ούτως ώστε να γίνουν μαζικά στειρώσεις ιδιόκτητων).

 6. Σύναψη σύμβασης σε συνεχή βάση με  Έλληνες και αλλοδαπούς εθελοντές κτηνιάτρους για τη στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων, ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων από το Δήμο.

 7. Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με το λογότυπο του Δήμου Σερρών στα  πάρκα οι οποίες πληροφορούν τους ιδιοκτήτες σκύλων για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους.

  1. Ταΐστρες και τροφή για τα αδέσποτα ζώα όπως ήδη γίνεται σε άλλους δήμους της χώρας μας και δημιουργία δοχείων νερού ως ελάχιστο δείγμα πολιτισμού .

9. Ορθή και αντιπροσωπευτική σύσταση  της 5μελούς επιτροπής διαχείρισης αδέσποτων. Συνεδρίαση αυτής σε τακτά χρονικά διαστήματα (και όχι ανά εξάμηνο), άμεση σύνδεση της επιτροπής με τη λειτουργία του δημοτικού κυνοκομείου.

  1. Νόμιμη και διαφανής λειτουργία του δημοτικού κυνοκομείου Σερρών και ενημέρωση του ΦΟΣ για όλα τα θέματα διαχείρισης αυτού, όπως προβλέπεται από το νόμο.