Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης: 835 νεοσσοί καταγράφηκαν κατά την απογραφή των Πελαργών

Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης: 835 νεοσσοί καταγράφηκαν κατά την απογραφή των Πελαργών

πελαργος-φωλιάΟι περιοδικές απογραφές αποτελούν χρήσιμο εργαλείο αναγνώρισης του πληθυσμού και της κατάστασης των ειδών ορνιθοπανίδας. Για τον λευκοπελαργό (Ciconiaciconia) πραγματοποιείται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης απογραφή των φωλιών κάθε δεκαετία. Φέτος ολοκληρώθηκε η 7η Πανευρωπαϊκή Απογραφή Πελαργών.

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης πραγματοποίησε την απογραφή του πληθυσμού του λευκοπελαργού στο νομό Σερρών και στην περιοχή Μουριών-Δοϊράνης του νομού Κιλκίς. Η απογραφή πραγματοποιήθηκε την χρονική περίοδο 18/6/2014 – 2/7/2014 σε όλους τους οικισμούς του νομού Σερρών και στις 7/7/2014 για την περιοχή Μουριές-Δοϊράνη. Καταγράφηκε ο αριθμός των φωλιών, η θέση και η κατάστασή τους. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται στα σχετικά διεθνή πρωτόκολλα.

Στο νομό Σερρών καταγράφηκαν συνολικά 495 φωλιές (είναι ενεργές οι 366 από αυτές) σε 184 οικισμούς που περιείχαν συνολικά 835 νεοσσούς. Οι περισσότερες φωλιές (35 στον αριθμό) καταγράφηκαν στον οικισμό της Κερκίνης, στο Μεγαλοχώρι (22 φωλιές) και στον Μύρκινο (20 φωλιές).

Η επεξεργασία των δεδομένων θα δώσει χρήσιμα στοιχεία σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο για την διατήρηση του είδους.