Φωτεινή Αραμπατζή: Επιχειρηματολογώντας στο Ευρωκοινοβούλιο για τη διατήρηση του προϋπολογισμού της Νέας ΚΑΠ

Η Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ επισήμανε: «Ανάγκη διατήρησης του Προϋπολογισμού της Νέας ΚΑΠ, Όχι στην επανεθνικοποίηση, Όχι στην εξωτερική σύγκλιση. Η ενίσχυση της Ελληνικής Αιγοπροβατοτροφίας προτεραιότητα της ΝΔ»

Φωτεινή Αραμπατζή: Επιχειρηματολογώντας στο Ευρωκοινοβούλιο για τη διατήρηση του προϋπολογισμού της Νέας ΚΑΠ

Τις θέσεις της ΝΔ απέναντι στις προκλήσεις και τις προοπτικές της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2020 για τη χώρα μας, ανέπτυξε η Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ κυρία Φωτεινή Αραμπατζή  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της Συνάντησης του Δικτύου των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας κ. Φιλ Χόγκαν

Παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας κ. Φιλ Χόγκαν, με τον οποίον είχε πραγματοποιήσει σχετική συνάντηση εργασίας για το ίδιο θέμα στις 15/02, η κυρία Αραμπατζή ανέλυσε την κρισιμότητα των διαπραγματεύσεων της Νέας ΚΑΠ  για την Ελλάδα.

Κρισιμότητα, που συναρτάται με τον υψηλό βαθμό εξάρτησης της Ελληνικής Οικονομίας από  την πρωτογενή παραγωγή, πολύ υψηλότερο σε σχέση με αυτή των υπολοίπων Κρατών – Μελών.

Με τον Συντονιστή του ΕΛΚ για τον Αγροτικό Τομέα, Γερμανό Ευρωβουλευτή κ. Albert Dess

Κρισιμότητα, που συναρτάται επίσης με τα διαχρονικά προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας (μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος, υψηλό κόστος παραγωγής) αλλά και τις υφεσιακές πολιτικές (φορολογική και ασφαλιστική επιδρομή, εκτίναξη του κόστους παραγωγής) που εφαρμόζονται δυστυχώς, τα τρία τελευταία χρόνια στη χώρα.

«Σε μια Αγροτική Οικονομία, που το εισόδημά της έχει υποχωρήσει κατά 9,1% το 2016, εντούτοις έχει τη δυνητική δυναμική λόγω των διαφορικών πλεονεκτημάτων της Ελληνικής Γεωργίας, εύκολα συνάγεται η κρισιμότητα της νέας ΚΑΠ για τη χώρα»

επισήμανε η κυρία Αραμπατζή.

Ανάγκη διατήρησης της δομής των δύο πυλώνων της ΚΑΠ

Γι’ αυτό η διατήρηση του Προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Γεωργία στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (MFF) είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μόνο μια ισχυρή οικονομικά ΚΑΠ θα εξασφάλιζε βιώσιμες και ανταγωνιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπως τόνισε.

Έτσι η ΝΔ, συντασσόμενη  με το ΕΛΚ, επιμένει στην πάγια θέση της για την ανάγκη διατήρησης της δομής των δύο πυλώνων της ΚΑΠ, της χρηματοδότησης των άμεσων ενισχύσεων από την ΕΕ, καθώς αποτελούν δίχτυ ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαίου αγρότη έναντι της παγκόσμιας αγοράς. Γι’ αυτό τυχόν προσπάθειες επανεθνικοποίησης της Κ.Α.Π. και της εξωτερικής σύγκλισης  θα πρέπει να αποφευχθούν, αφού κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε ανισορροπίες στον ανταγωνισμό στην παγκόσμια αλλά και στην Ενιαία Αγορά, τόνισε η κ. Αραμπατζή.

Με τον Jannes Maes, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Γεωργών

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Σερραία βουλευτής στην Προγραμματική προτεραιότητα της ΝΔ εν όψει της νέας ΚΑΠ στην περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας, λόγω της δοκιμασίας του τομέα από το υψηλό κόστος παραγωγής αλλά κυρίως λόγω των εμβληματικών προϊόντων, που παράγει (Φέτα, Ελληνικό Γιαούρτι) αλλά και της συμβολής της στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Η διατήρηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων,  όπως  τα κτηνοτροφικά ψυχανθή για τη ζητούμενη μείωση του κόστους παραγωγής, η προστασία των ΠΟΠ προϊόντων καθώς και η ενίσχυση κ η γενετική βελτίωση των αυτόχθονων ειδών, όπως ο νεροβούβαλος Κερκίνης, είναι κεφαλαιώδους σημασίας, πρόσθεσε.

Ανάγκη ενίσχυσης και κινητροδότησης των Νέων Γεωργών

Όσον αφορά τον κατεξοχήν πυρήνα της Αγροτικής Ανάπτυξης, τον 2ο Πυλώνα, η Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε ότι η ΝΔ προτάσσει την ανάγκη ενίσχυσης και κινητροδότησης των Νέων Γεωργών για την ενσυνείδητη και όχι ευκαιριακή παραμονή τους στο επάγγελμα, την ειδική στήριξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, με απαρέγκλιτη διάθεση της εξισωτικής αποζημίωσης στους πραγματικούς δικαιούχους.

με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας κ. Γίρκι Κατάινεν1

Επιπροσθέτως, τη στήριξη των Βιολογικών Καλλιεργειών αλλά και την επένδυση στην Ψηφιακή Γεωργία, στη χρήση της Καινοτομίας και στην διαρκή εκπαίδευση ως εργαλεία μείωσης του κόστους παραγωγής και ενίσχυσης της ζητούμενης ανταγωνιστικότητας.

Η κ. Αραμπατζή κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η ΝΔ  πιστεύει και θα υλοποιήσει τη ριζική μεταρρύθμιση του Πρωτογενούς Τομέα.

Με κυρίαρχους άξονες αυτής της μεταρρύθμισης, αφενός τις πολιτικές φορολογικής ελάφρυνσης και μείωσης του κόστους παραγωγής αφετέρου  τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηματικότητας, με ισχυρούς, ανταγωνιστικούς επαγγελματίες – αγρότες, ισχυρές Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, με ωφέλειες στις οικονομίες κλίμακος για προϊόντα, που έχουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα, μεγαλύτερη κερδοφορία, λιγότερη εξάρτηση από το κράτος.

με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας κ. Γίρκι Κατάινεν

Μη αξιοποίηση του Προγράμματος Γιούνκερ για τον Αγροδιατροφικό Τομέα

Η κ Αραμπατζή στο περιθώριο του πρώτου μέρους της συνεδρίασης για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, συνομίλησε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας κ. Γίρκι Κατάινεν, εκφράζοντας την αγωνία της ΝΔ για την μη αξιοποίηση του Προγράμματος Γιούνκερ για τον Αγροδιατροφικό Τομέα, επισημαίνοντας την στόχευση της ΝΔ σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η κυρία Αραμπατζή ρώτησε μάλιστα τον Επίτροπο κατά την συνεδρίαση, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει την επέκταση των Προγραμμάτων Erasmus σε Νέους Αγρότες για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, αποσπώντας την απάντηση του κ. Κατάινεν ότι αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προοπτική, που θα συζητηθεί περαιτέρω.