Γ’ Κατανομή ΚΑΠ 527.060 Ευρώ στους Δήμους των Σερρών για σχολικές δαπάνες

Γ’ Κατανομή ΚΑΠ 527.060 Ευρώ στους Δήμους των Σερρών για σχολικές δαπάνες

Κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας (527.060 ευρώ στους δήμους της Π.Ε. Σερρών), προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Α., Παν. Κουρουμπλή.

Αναλυτικά τα ποσά ανά δήμο στη Π.Ε. Σερρών:

  • ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ                       21.310,00
  • ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                             51.000,00
  • ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ       35.300,00
  • ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ                           56.350,00
  • ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ                        30.400,00
  • ΣΕΡΡΩΝ                                 257.070,00
  • ΣΙΝΤΙΚΗΣ                                75.630,00