Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας: Η περιοχή του σταθμού συμπίεσης αερίου ΤΑΡ έχει αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών!!!

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας: Η περιοχή του σταθμού συμπίεσης αερίου ΤΑΡ έχει αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών!!!

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας υπέβαλε αναφορά στην εταιρία του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ σχετικά με την επικινδυνότητα του σταθμού συμπίεσης στις Σέρρες

Σε αυτήν επισημαίνεται ότι η θέση που έχει επιλεγεί για να κατασκευαστεί ο σταθμός Συμπίεσης (Κωνσταντινάτο) ενέχει σοβαρό κίνδυνο να πλημμυρίσει με νερά, συμφωνα με το μοντέλο πρόβλεψης πλημμυρών για τα επόμενα 50 χρόνια, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των κατοίκων της πόλης των Σερρών

Αναλυτικά στην αναφορά

Θέμα: «Υποβολή Αναφοράς στην Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG»

Αξιοποιώντας τη δυνατότητα υποβολής αναφορών που προσφέρεται στην ιστοσελίδα σας, το παράρτημα μας θέλει να σας υποβάλει την παρακάτω αναφορά.

Το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος στην Ανατολική Μακεδονία (Ν.1474/1984), παρακολούθησε και συμμετείχε στη διαδικασία εφαρμογής της οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

Αυτή προβλέπει τη Διεξαγωγή Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας για κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ), βάσει της οποίας προσδιορίζονται οι περιοχές για τις οποίες συμπεραίνεται ότι υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα. Έτσι, γίνεται η κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας σε επίπεδο ΠΛΑΠ για τις ανωτέρω περιοχές. Στη συνέχεια γίνεται κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε επίπεδο ΠΛΑΠ για τις περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα.

Όλα τα σχετικώς αναφερόμενα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην περιοχή αναρτήσεων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων .

Στην ίδια περιοχή βρίσκονται αναρτημένοι και οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας . Επιλέγοντας το ΥΔ11 της Ανατολικής Μακεδονίας και ανοίγοντας τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ=50 ετών και για πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ=100 ετών, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι ο σταθμός συμπίεσης του Αγωγού ΤΑΡ που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί νοτίως της πόλης των Σερρών, είναι μέσα στις περιοχές επικινδυνότητας πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς 50 ετών όσο και 100 ετών. Οι χάρτες αυτοί εκδόθηκαν τον Μάρτιο του 2017 ενώ η ΜΠΚΕ του αγωγού και οι τροποποιήσεις της για την περιοχή είναι προγενέστερες. Για του λόγου το αληθές τους ανωτέρω χάρτες θα τους βρείτε αναρτημένους

για Τ=50 έτη στο σύνδεσμο

και για Τ=100 έτη στον σύνδεσμο

Για διευκόλυνση σας παρακάτω σας παραθέτουμε εικόνα με τμήμα του ανωτέρω χάρτη με σημειωμένες τις θέσεις του σταθμού συμπίεσης και της διέλευσης του αγωγού ΤΑΡ. Με μπλε χρώμα είναι οι πλημμυρισμένες περιοχές, το βάθος των οποίων αποτυπώνεται από την ένταση του μπλε χρωματισμού (περισσότερες επεξηγήσεις στους χάρτες του Υπουργείου στα ανωτέρω link).

Έχοντας λοιπόν υπόψη ότι η συμβατική διάρκεια ζωής του αγωγού ΤΑΡ είναι τα 50 έτη, αυτομάτως μας γεννιούνται τα παρακάτω σοβαρά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να μας απαντήσετε:

  • Γνωρίζατε το γεγονός ότι η περιοχή εγκατάστασης του σταθμού συμπίεσης του αγωγού ΤΑΡ στο Κωνσταντινάτο Σερρών είναι μέσα στις πλημμυρισμένες περιοχές του Χάρτη Επικινδυνότητας Πλημμύρας;
  • Προτίθεται η εταιρεία να μετακινήσει την τοποθέτηση του σταθμού συμπίεσης σε ασφαλέστερη περιοχή σύμφωνα με τον Χάρτη Επικινδυνότητας Πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς τα 50 ή τα 100 έτη, τροποποιώντας αναλόγως την ΜΠΚΕ ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα;
  • Ποιά μέτρα προστασίας έλαβε η εταιρεία για το υπάρχον σημείο ελέγχου που κατασκευάστηκε στη θέση του μελλοντικού σταθμού συμπίεσης, από τον κίνδυνο πλημμύρας του;

 

Επειδή τα ερωτήματα μας είναι πολύ σοβαρά και αφορούν τους κατοίκους της περιοχής και το περιβάλλον, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε το συντομότερο δυνατόν.