Για «ψευδέστατη στοχοποίηση» κάνει λόγο η Κρι Κρι, σχολιάζοντας ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ)

Εργοστάσιο της βιομηχανίας γάλακτος-παγωτού ΚΡΙ-ΚΡΙ στις Σέρρες
Εργοστάσιο της βιομηχανίας γάλακτος-παγωτού ΚΡΙ-ΚΡΙ στις Σέρρες

Για “ψευδέστατη στοχοποίηση” κάνει λόγο η Κρι Κρι, σχολιάζοντας τοΔελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ) με τίτλο: «Η Κρι Κρι αναθέτει σε Τούρκους το μεταφορικό της έργο».
Αναλυτικά η εισηγμένη διευκρινίζει τα εξής:
“Η Κρι Κρι από το 2008 είναι η μοναδική Ελληνική γαλακτοβιομηχανία που εξάγει παγωτά και γιαούρτια προς το Ιράκ στον πελάτη της, την εταιρία «DLBA» η οποία εδρεύει στο Ιράκ και ουδεμία μετοχική σχέση έχει με την Κρι Κρι.
Από την αρχή της συνεργασίας με τον πελάτη «DLBA», λόγω της μεγάλης απόστασης και της επικινδυνότητας της ευρύτερης περιοχής, αποκλειστική ευθύνη για τον προγραμματισμό, την επιλογή, τη διεκπεραίωση και την πληρωμή της μεταφοράς φέρει ο πελάτης. Παρόλα αυτά με πρωτοβουλία και επιμονή του τμήματος εξαγωγών Κρι Κρι, ο πελάτης συνεργάστηκε και με Έλληνες μεταφορείς οι οποίοι τιμολόγησαν και πληρώθηκαν απ ευθείας από τον πελάτη μας στο Ιράκ.
Οι πωλήσεις μας είναι καθ’ όλα νόμιμες και δεν υπάρχει ουδεμία παράβαση του νομικού ή φορολογικού πλαισίου. Σε όλες τις αποστολές υφίστανται όλες οι απαραίτητες άδειες και πραγματοποιούνται κανονικά οι εκτελωνισμοί όλων των φορτίων.
Συμπληρωματικά, η Κρι Κρι κάνει εκτεταμένη χρήση Ελλήνων μεταφορέων. Όλες οι εθνικές μεταφορές των προϊόντων, καθώς και οι διεθνείς μεταφορές, για τις οποίες υπεύθυνη είναι η Κρι Κρι, πραγματοποιούνται από ελληνικές μεταφορικές εταιρίες.
Η Κρι Κρι ΑΒΕΕ θα ενεργοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων της και της εν γένει φήμης της κατά εκείνων που θέλουν τεχνηέντως να δημιουργήσουν αρνητικό κλίμα, ειδικά αυτή την περίοδο που η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης του εξαγωγικού της προσανατολισμού”.