ΓΙΟΚ! προσλήψεις νέου προσωπικού στις φυλακές Νιγρίτας αλλά και πλήρη λειτουργία τους

ΓΙΟΚ! προσλήψεις νέου προσωπικού στις φυλακές Νιγρίτας αλλά και πλήρη λειτουργία τους

Φυλακές Νιγρίτας2013-01-23_101009Στην ερώτηση (Αρ. Πρ. 6176/23-1-2013) του βουλευτή Νομού Σερρών της Νέας Δημοκρατίας κ. Μενέλαου Βλάχβεη με θέμα «Ετοιμότητα ή μη του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νιγρίτας Ν. Σερρών να δεχτεί την πλήρη λειτουργία ακόμα μιας πτέρυγας κράτησης», απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Πόρων κ. Αντώνης Ρουπακιώτης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Ρουπακιώτης αναφέρεται στην αδυναμία πραγματοποίησης νέων προσλήψεων, μολονότι οι συγκεκριμένες είχαν εγκριθεί και δηλώνει ότι η κάλυψη των κενών στο κατάστημα κράτησης της Νιγρίτας, θα πραγματοποιηθεί με μετακίνηση προσωπικού από τα πλησιέστερα σωφρονιστικά καταστήματα. Ακόμη επισημαίνει την αναγκαιότητα να τεθούν σε λειτουργία και οι άλλες δύο πτέρυγες των φυλακών, αφού οι υπόλοιπες φυλακές της χώρας ασφυκτιούν.  

Παράλληλα το κονδύλι για την προμήθεια φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, καθώς και την αρτοτροφοδοσία δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 4.500.000ευρώ για όλες τις φυλακές της χώρας. Επίσης να θυμίσουμε ότι σε παλαιότερη ερώτηση της αντιπροέδρου της Βουλής Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά, ο υπουργός Δικαιοσύνης είχε παραπέμψει τις προσλήψεις αόριστα για το 2013, με τη νέα απάντησή του διαφαίνεται πως αυτές παραπέμπονται οριστικά στις… Καλένδες, εκτός κι αν η ΤΡΟΪΚΑ αλλάξει γνώμη. 

Η ερώτηση Βλάχβεη
Στο κείμενο της ερώτησής του, ο Σερραίος βουλευτής ανέφερε:
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία και μια τέταρτη πτέρυγα στο σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας Ν. Σερρών. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν πως δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να δεχτεί το κατάστημα νέους κρατουμένους, ενώ παράλληλα το ήδη μειωμένο υπάρχον φυλακτικό και διοικητικό προσωπικό δεν επαρκεί ούτε για τη λειτουργία, αλλά ούτε και για την ασφαλή φύλαξη μίας πτέρυγας.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Ποιες ενέργειες έχετε κάνει για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κρατουμένων, προκειμένου να έχουν ανθρώπινες συνθήκες κράτησης;
2. Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε πρόσθετες τοποθετήσεις σωφρονιστικών υπαλλήλων στο εν λόγω κατάστημα κράτησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι αυξημένες ανάγκες φύλαξης που θα προκύψουν από τη λειτουργία μίας ακόμη πτέρυγας κράτησης;

Βλάχβεης ΜενέλαοςΗ απάντηση Ρουπακιώτη
Στην απάντησή του, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε:
Τα προβλήματα υποστελέχωσης των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας γενικότερα, μεταξύ των οποίων και του Καταστήματος Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ, είναι γνωστά.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκτιμώντας το γεγονός ότι η εξασφάλιση της ομαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης της Χώρας υπηρετεί το χρέος της Πολιτείας για τη διασφάλιση ανθρωπίνων συνθηκών διαβίωσης με σεβασμό στα δικαιώματα των κρατουμένων και ταυτόχρονα διασφαλίζει το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας των πολιτών, καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες, παρά τις απελπιστικά δύσκολες οικονομικά συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, για τη στελέχωσή τους με το απαραίτητο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Από το 2009 έχει εγκριθεί ο διορισμός εκατό (100) νέων υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης αλλά η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει λόγω αναστολής προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, κατόπιν της ψήφισης του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
Επίσης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2011, για τα Καταστήματα Κράτησης είχε ζητηθεί η πλήρωση 906 θέσεων, παρά τον υπάρχοντα περιορισμό προσλήψεων για τα έτη 2011-2013 και τις δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες. Όμως με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/οικ. 5058/08.03.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄- 373/09.03.2011) περί κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έτους 2011, εγκρίθηκαν μόνον (8) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1185 Γ/14.12.2010) που αφορούν τα Καταστήματα Κράτησης. Σημειώνεται ότι σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης καταργήθηκαν όλες οι κενές οργανικές θέσεις που υπήρχαν στις 31-10-2011, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011.
Εν συνεχεία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απέστειλε το υπ’ αριθ. 82483/20-09-2011 έγγραφο προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζητώντας εξαίρεση στο θέμα των προσλήψεων για τα Καταστήματα Κράτησης.
Επιπλέον, με την αριθ. 19/20-6-2012 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί η κίνηση διαδικασιών για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) υπαλλήλων φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το υπ’ αριθ. 58971/27-06-2012 έγγραφο της προς το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε την έγκριση της σχετικής πίστωσης. Το Υπουργείο Οικονομικών με το υπ’ αριθ. 2/56567/16-11-2012 έγγραφό του ενημέρωσε ότι οι εν λόγω προσλήψεις θα πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στο ν. 3833/2010 όπως αυτός ισχύει και ακόμη ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από τις εν λόγω προσλήψεις θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα γίνει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του για το τρέχον και τα επόμενα έτη.
Περαιτέρω το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεριμνώντας για την κατά το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας, παρεμβαίνει εξορθολογιστικά, με τη λήψη των απαιτούμενων διοικητικών μέτρων όπως αποσπάσεις/μεταθέσεις, προς ενίσχυση των Καταστημάτων Κράτησης που εμφανίζουν τα περισσότερα λειτουργικά προβλήματα λόγω έλλειψης προσωπικού.
Εν προκειμένω, το Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ αποτελείται από πέντε πτέρυγες δυναμικότητας 120 θέσεων κρατουμένων η κάθε μία. Σήμερα λειτουργούν τρείς πτέρυγες. Ωστόσο καθίσταται αναγκαία η πλήρης λειτουργία του εν λόγω καταστήματος προκειμένου να εκτονωθεί το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των κρατουμένων τόσο στα Καταστήματα Κράτησης όσο και στις Διευθύνσεις Μεταγωγών και στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα της χώρας.
Λαμβανομένης υπόψη της αδυναμίας πραγματοποίησης νέων προσλήψεων και με γνώμονα τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και τάξης του συνόλου των Καταστημάτων Κράτησης, η στελέχωση του εν λόγω Καταστήματος Κράτησης πραγματοποιείται με μετακίνηση του υφιστάμενου σωφρονιστικού προσωπικού από τα πλησιέστερα Καταστήματα Κράτησης στο Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ.
Σχετικά με την ετοιμότητα του Καταστήματος Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ να δεχτεί την πλήρη λειτουργία ακόμα μίας πτέρυγας κράτησης, σας γνωρίζουμε ότι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταβάλλει διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και μέσω μεταφοράς πιστώσεων, για την κάλυψη των διαφόρων αιτημάτων που αφορούν την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των Καταστημάτων Κράτησης.
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 του ν.4043/2012 «Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και άλλες διατάξεις», προβλέπεται ότι : «Η περίπτωση ιστ΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (Α΄ 209), αντικαθίσταται ως εξής : «ιστ) για την αντιμετώπιση άμεσων και πιεστικών αναγκών των καταστημάτων κράτησης…σχετικά με την προμήθεια φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, καθώς και την αρτοτροφοδοσία…»,
Στη συνέχεια, εκδόθηκε η με αριθ. 34123/30-3-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα : «Δαπάνες που βαρύνουν το ΤΑΧΔΙΚ», στην οποία προβλέπεται ότι : «Η πληρωμή της σχετικής δαπάνης για την αντιμετώπιση των άμεσων και πιεστικών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης, των Εταιριών Προστασίας Ανηλίκων και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, σχετικά με την προμήθεια φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού, πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, καθώς και την αρτοτροφοδοσία και την αντιμετώπιση με τη μορφή της επιχορήγησης στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Επάνοδος», των δαπανών στέγασης, σίτισης, ημερήσιας οικονομικής αρωγής και μετακινήσεων των αποφυλακισθέντων, δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ.». Δηλαδή, μέσω του ΤΑΧΔΙΚ συμπληρώνεται το ημερήσιο εφόδιο των κρατουμένων.
Τέλος, στις 31 Δεκεμβρίου 2012 δημοσιεύθηκε η αριθ. 110782 απόφαση, η οποία τροποποιεί την αριθ. 34123/30-3-2012 ΚΥΑ αυξάνοντας το όριο της ετήσιας δαπάνης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000,00) ευρώ.