Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Μετανάστη στο 3ο Δημ. Σχ. Σερρών

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Μετανάστη στο 3ο Δημ. Σχ. Σερρών

Το 3ο Δημ. Σχ. Σερρών και το τμήμα ΑHΕPΑ Σερρών STRYMON HJO8,   την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου, ώρα 19.00 – 20.00 στο σχολείο πραγματοποίησαν γιορτή για την Παγκόσμια ημέρα Μετανάστη.

     Κατά τη διάρκεια της γιορτής έγινε ζωντανή επικοινωνία μέσω skype με σχολείο των αποδήμων Ελλήνων στις Η.Π.Α. (Annunciation Greek Orthodox Church – Winston-Salem, North Carolina – www.wsgoc.org).  Οι μαθητές των δύο σχολείων κατέθεσαν τις εμπειρίες των Ελλήνων μεταναστών και για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών τους, ανταλλάξανε ευχές και παρουσίασαν θεατρικά σκετς και τραγούδια.

    Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους Έλληνες μετανάστες και ταυτόχρονα αποσκοπούσε στην εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες.

   Η επόμενη επικοινωνία των σχολείων προγραμματίστηκε στο αμέσως επόμενο διάστημα με ταυτόχρονη επικοινωνία με σχολεία της ομογένειας από την Αυστραλία και τον Καναδά.

     Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεργαζομένων σχολείων της  UNESCO ASPnet.