Γραφειοκρατίας το (ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΟ) ανάγνωσμα

Γραφειοκρατίας το (ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΟ) ανάγνωσμα

Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας
Υπογραφή ευανάγνωστη
Ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου
Με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Νομίμως επικυρωμένα
Πρωτόκολλο
Προϊστάμενος
Για την αναγκαία χρέωση
Εύλογος χρόνος αναμονής
Έγγραφη απάντηση απορριπτική
Εκπρόθεσμη η αίτηση
Συν η έλλειψη εννόμου συμφέροντος
Πλην όμως
Έγκυρες πληροφορίες κυκλοφορούν
Για αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση του θέματος
Μέσω μεταμεσονύκτιας τροπολογίας
Χάριν ευκολίας – εννοείται
Καθότι κοινωνικών διαστάσεων το ζήτημα
Είπαμε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία
Η γραφειοκρατία –σαν την ανθρώπινη βλακεία- ποτέ

ΝΙΚΟΣ ΕΠ. ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΣ (nicfalag@yahoo.gr)
30/09/2016