Η ΔΕΥΑΣ μας καλεί να τηρήσουμε στάση ευθύνης για να μην πούμε το νερό νεράκι

Η ΔΕΥΑΣ μας καλεί να τηρήσουμε στάση ευθύνης για να μην πούμε το νερό νεράκι

Παγκόσμια Ημέρα Νερού-2015Μετά από τόσες βροχές, που λίγο έλλειψε να μας πνίξουν, όμως στραγγάλισαν οικονομικά τους αγρότες μας, ερχόμαστε να υπενθυμίσουμε, με αφορμή την «22η Μαρτίου ημέρα του νερού», ότι η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες μεσογειακές περιοχές βρίσκονται σε επαπειλούμενη υδατική κρίση, τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική.

Στη χώρα μας σημειώνεται αναλογικά μεγαλύτερη κατανάλωση νερού σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σύμφωνα με την υφιστάμενη διαχείριση ενδέχεται τα αποθέματα να μην είναι επαρκή για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του συνόλου των χρήσεων νερού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, υποθηκεύοντας παράλληλα και το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών να έχουν πρόσβαση σε επαρκές και ποιοτικό νερό.

Τι φταίει;

  • Η λανθασμένη αντίληψη ότι «υπάρχει άφθονο και ανεξάντλητο νερό».
  • Η αλόγιστη χρήση με τις κακές της συνήθειες.
  • Η ασθενής περιβαλλοντική μας συνείδηση.
  • Οι υποδομές στα κτήρια, τα εναπομείναντα παλαιά δίκτυα, οι διαρροές και οι νεροκλοπές.
  • Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Τι κάνουμε;

Η ενημέρωση, επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση των πολιτών και των αρμοδίων φορέων στα θέματα της υδατικής διαχείρισης είναι επιβεβλημένες. Πρέπει να γίνουμε ενεργοί και συμμέτοχοι στη λήψη αποφάσεων συλλογικού ενδιαφέροντος για το νερό. Προς το σκοπό αυτό η ΔΕΥΑ Σερρών εργάζεται διαχρονικά και συστηματικά με εργαλεία, σεμινάρια, εκδηλώσεις, με το περιοδικό της.

Από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2015 υλοποιεί σε συνεργασία με το Δίκτυο Μεσόγειος SOS το πρόγραμμα «Υδάτινες Γέφυρες: Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό» με στόχο τη δημιουργία μιας νέας συμμετοχικής κουλτούρας για το αστικό και ημιαστικό νερό.

Από την άλλη, για να περιορίσει τις απώλειες νερού στο δίκτυο, έθεσε σε λειτουργία το σύστημα τηλεελέγχου τηλεχειρισμού (Τ/Τ) που ελέγχει διαρροές και νεροκλοπές και αντικαθιστά το εναπομείναν παλαιό δίκτυο στην πόλη και τα χωριά.

Όμως, εν κατακλείδι, το κλειδί για την εξοικονόμηση νερού βρίσκεται στο χέρι του χρήστη καταναλωτή. Εάν επιδείξουμε στάση ευθύνης, το νερό θα συνεχίσει να ρέει στις βρύσες μας και για πάσα χρήση.

Αντίθετα, εάν επιμείνουμε στην ανεύθυνη διαχείριση του μοναδικού αυτού φυσικού πόρου τότε σίγουρα κάποια στιγμή θα πούμε το νερό νεράκι! Η 22η Μαρτίου από ημέρα δροσιάς και απόλαυσης θα γίνει ημέρα απώλειας….!