Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Σερρών έρχεται σε επαφή με τους παραγωγούς

κτηνοτρόφος-2013Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Σερρών ανακοινώνει ότι στο επόμενο διάστημα θα οργανώσει ενημερωτικές συναντήσεις με τους παραγωγούς του νομού μας, σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας.

Στις συναντήσεις αυτές, που θα γίνουν σε όλα τα μεγάλα χωριά και έχουν σκοπό να φέρουν πιο κοντά τους γεωπόνους της Υπηρεσίας μας με τους αποδέκτες των γνώσεων και της δράσης τους, τους αγρότες:

  • Α) Θα παρουσιαστούν οι υποδομές της Υπηρεσίας μας που βρίσκονται στη διάθεσή των παραγωγών, όπως: Εδαφολογικό και Φυτοπαθολογικό Εργαστήριο.
  • Β) Θα ενημερωθούν για Προγράμματα και δεδομένα, όπως: Αμπελουργικό μητρώο, Ελαιοκομικό μητρώο, Ευεργετήματα του Ν. 2520,Στατιστικά στοιχεία κλπ.
  • Γ) Θα ενημερωθούν για διαδικασίες που τους ενδιαφέρουν, όπως: νομιμοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, επιδότηση για εξηλεκτρισμό εγκαταστάσεών τους, αδειοδότηση γεωτρήσεων, έκδοση άδειας χειριστή γεωργικών μηχανημάτων, έκδοση άδειας αγροτικού αυτοκινήτου κλπ.
  • Δ) Σε ξεχωριστή ενότητα, θα παρουσιαστούν οδηγίες για την καλλιέργεια του βαμβακιού και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού, θέμα που τόσο έντονα έχει απασχολήσει τους βαμβακοπαραγωγούς του νομού μας, τα τελευταία χρόνια.

Για όλα τα θέματα, θα διανέμονται, στο τέλος των ομιλιών, απλά, κατανοητά, συνοπτικά εκλαϊκευμένα φυλλάδια, ώστε να μείνει στα χέρια των παραγωγών και γραπτή  πληροφόρηση, για τις παραπάνω δράσεις και διαδικασίες.

Θα ακούσουμε, συγχρόνως, στις συναντήσεις αυτές, τους προβληματισμούς, τα ερωτήματα, τα αιτήματα και, πιθανόν, τα παράπονα της αγροτικής κοινωνίας, ώστε, στο βαθμό που εξαρτάται από εμάς, να δώσουμε τις δέουσες λύσεις.

Παρά τον γραφειοκρατικό φόρτο που καθηλώνει πολλές φορές την Υπηρεσία μας, πιστεύουμε ότι έχει πρώτη προτεραιότητα η άμεση επαφή μας με τους παραγωγούς και τους καλούμε να ανταποκριθούν σ’ αυτή την πρωτοβουλία μας, προσερχόμενοι μαζικά στις συναντήσεις μας. Το  πρόγραμμα των ομιλιών θα το συνδιαμορφώσουμε με τους Δήμους της Περιφερειακής μας Ενότητας.