Η Λεωφόρος Μεραρχίας των Σερρών το 1936

Η Λεωφόρος Μεραρχίας των Σερρών το 1936

Λεωφόρος Μεραρχίας Σερρών στο ύψος του Διοικητηρίου στις αρχές του 1936,

Δεξιά το οίκημα της λέσχης Αξιωματικών