Η προοδευτική χωροταξία και η πρόταση της «ΔΥΝΑΜΗΣ Σερραίων»

Η προοδευτική χωροταξία και η πρόταση της «ΔΥΝΑΜΗΣ Σερραίων»

Η χωροταξία δεν είναι μία αμιγώς τεχνοκρατική επιστήμη. Αντίθετα, αλληλεπιδρά με τις επιστήμες του χώρου, της κοινωνίας και του ανθρώπου, καθώς διαμορφώνει και διαμορφώνεται από το δομημένο και το κοινωνικό περιβάλλον, εντός του οποίου αναπτύσσεται. Με άλλα λόγια, βαδίζει με τον κοινωνικό, οικονομικό και οικολογικό ιστό, επηρεάζεται από αυτόν και τον επηρεάζει.

Έτσι, η επιστήμη της πολεοδομίας συναντάται με την κοινωνιολογία του αστικού χώρου και με τις οικονομικές επιστήμες. Οπότε είναι απαραίτητη η εμβάθυνση στην κατανόηση της σχέσης του δομημένου περιβάλλοντος με τα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα που εξελίσσονται σε

ΑΡΘΡΟ
του Χρυσάφη (Φούλης) Τριανταφύλλου
Πολιτικού Μηχανικού

περιβάλλον πόλης.

Πρώτη προτεραιότητα η ελεύθερη πρόσβαση

Αυτή η εναλλακτική προσέγγιση της αστικής ανάπτυξης, που κάνει η «ΔΥΝΑΜΗ ΣΕΡΡΑΙΩΝ», θέτει ως πρώτες προτεραιότητες την ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο, τον περιορισμό των λογικών της άγριας οικονομίας της αγοράς στην πολεοδομία των πόλεων, το σεβασμό των ιδιαίτερων κοινωνικών ταυτοτήτων που υπάρχουν στην πόλη.

Υπάρχει ακόμα και η άλλη αντιμετώπιση, προοδευτικής οπτικής, της εγκληματικότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με θετικά μέτρα αστικής αναβάθμισης. Μακριά και έξω από την αντίληψη εκείνη που «θέλει» μια πόλη υπνωτήριο, αλλά σε μία ανοιχτή γειτονιά, όπου ο ένας φροντίζει τον άλλον και αυτό λειτουργεί ως δίκτυο προστασίας και αλληλεγγύης.

Η ανάγκη της ασφάλειας στο σπίτι

Είναι ανάγκη ο κάθε πολίτης-δημότης να νιώσει ασφαλής στο σπίτι του και τη γειτονιά του, γι’ αυτό επεξεργαζόμαστε πρόταση για την άμεση δικτύωση του Δήμου με το αστυνομικό τμήμα, ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα φαινόμενα παραβατικότητας, τα οποία παρατηρεί το αστυνομικό τμήμα.

Είναι ψευτοδίλλημα, το ερώτημα «ελευθερία ή ασφάλεια». Η απάντηση είναι «ελευθερία και ασφάλεια».

Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου

Η προοδευτική θεώρηση του αστικού σχεδιασμού σημαίνει διεκδικήσεις και προτάσεις.

Διεκδίκηση, η προστασία του πολιτιστικού πλούτου της πόλης, είτε αυτός αφορά στα μεγάλα πολιτιστικά μνημεία είτε αφορά σε μνημεία της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας και μνήμης.

Πρόταση, η δημιουργία μουσείου και αρχείων τοπικής ιστορίας για μελέτη όλων των όψεων της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτισμικής, αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας και οργάνωση συνεδρίων για την οικονομική και κοινωνική φυσιογνωμία της περιοχής.

Αναβάθμιση των κοινοτήτων του Δήμου

Στόχος μας, επίσης, πρέπει να είναι και η αναβάθμιση των μικρότερων πόλεων-κοινοτήτων του Δήμου μας, με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις δικές τους ιδιαιτερότητες.

Αναγκαία η επανάχρηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, που να στοχεύει στην αναβάθμιση και αξιοποίηση των δημοτικών κτιρίων, με τη μετατροπή τους σε εστίες πολιτιστικής, κοινωνικής, τουριστικής, αλλά και επιχειρηματικής αναζωογόνησης .

Στοχεύουμε, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον αστικό χώρο, συσπειρώνοντας δυνάμεις για την προστασία του πολιτιστικού πλούτου, της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, χωρίς προκαταλήψεις, και των ελεύθερων χώρων.

Μελέτη… «μπούσουλας» διαβούλευσης

Αποδεχόμαστε την πολιτική πρόταση του συναδέλφου, πολιτικού μηχανικού, Αβραμίδη Αναστάσιου για «Απόκτηση οργάνωση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σερρών». Είναι μία σοβαρή μελέτη που θα χρησιμεύσει ως «μπούσουλας» διαβούλευσης και επεξεργασίας της με τους φορείς και κατοίκους της πόλης, ούτως ώστε οι προτάσεις του-μας, να γίνουν «κτήμα» των δημοτών μας.

Παράλληλα, επισημαίνουμε ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να υποστηρίζουμε την άκρατη και αυθαίρετη δόμηση που επικράτησε στο παρελθόν.

Προτείνουμε σε τοπικό επίπεδο, τη δημιουργική πολεοδόμηση, δηλαδή τη συνεργασία-συνέργια Δήμου-δημοτών-τεχνοκρατών, για την χάραξη του τελικού ύψους του εμφανούς κτιρίου, που να σέβεται και να προστατεύει την καλή γειτονιά, το εμβαδόν και τα όρια του κυρίως κτίσματος και τα έξτρα όρια των μπαλκονιών, στεγάστρων, αρχιτεκτονικών προεξοχών του.

Με τέτοιο τρόπο που η νομιμότητα του κάθε κτιρίου να μπορεί να ελεγχθεί εύκολα, χωρίς περιθώρια για αυθαίρετες κατασκευές.

Και σε εθνικό επίπεδο, να διεκδικήσουμε την απλοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, στο πνεύμα των ανωτέρω.

…αλλά και μικρές παρεμβάσεις με τη συνέργεια των δημοτών

Αυτά κι άλλα πολλά να αποτελέσουν τα νέα εργαλεία για την αστική αναβάθμιση, στοχεύοντας όχι μόνο σε μακροεπίπεδο, αλλά και σε μικρές παρεμβάσεις που αλληλεπιδρούν θετικά με τη γειτονιά και προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη…

Έχοντας πάντα υπόψη μας ότι:

«μόνο οι εκλεγμένοι, αιρετοί άρχοντες, με την ενεργό συμμετοχή των δημοτών, πρέπει να αποφασίζουν κυριαρχικά για τα τοπικά προβλήματα και όχι οι τεχνοκράτες… Η συμβολή των ειδικών είναι απαραίτητη για τη μελέτη των προβλημάτων, αλλά οι ίδιοι, ανεύθυνα ενώπιον του Λαού, δεν μπορούν να διευθύνουν, ερήμην αυτού (του Λαού) και των εκπροσώπων του…»

Τριανταφύλλου Χρυσάφης (Φούλης)

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Σερρών 

με το Συνδυασμό «Δύναμη Σερραίων» με επικεφαλής την Αριάδνη Παπαφωτίου

https://issuu.com/organizationearth/docs/habitat3-pages/16